Search

Обрати мовуБібліотека

 

Бібліотека – це шлях до храму,

який кожен будує у своїй душі.

 

 

 

Бібліотека є важливим показником досягнень та можливостей навчального закладу. Основне завдання її-інформаційне та документальне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів.

Навчання – головна праця студента. І вона не може здійснюватись без книги. Важливою складовою навчального процесу є наявність книжкового фонду бібліотеки, який  відповідає  якісному і кількісному складу запитів викладачів, студентів, працівників коледжу.


 Сьогодні бібліотечний ресурс нашої бібліотеки складає 56046 одиниць книжкової продукції. Щорічно фонд поповнюється приблизно до трьох тисяч примірників.

Навчальна та наукова література комплектується традиційно за замовленнями циклових комісій, відділень, які своєчасно інформують бібліотеку про введення нових дисциплін та надають рекомендації щодо придбання літератури.

У життя бібліотеки міцно увійшли автоматизація бібліотечних процесів та нові інформаційні технології, що уже стали традиційними.

Телекомунікаційна мережа бібліотеки коледжу нараховує 16 комп’ютерів,

1 принтер, 1 сканер, 1 ксерокс, мультимедійне обладнання, телевізор.


 Автоматизація та впровадження нових інформаційних технологій дали можливість розширити сферу послуг – користування послугами Інтернету, пошук інформації, сканування, копіювання.

У цілому використання сучасних технологій в обслуговуванні користувачів не тільки підвищує ефективність роботи, але й полегшує доступ до інформації, надає престиж та привабливість бібліотеці.

Культурно-просвітницька діяльність бібліотеки є основою для виховної роботи коледжу: пропаганда культурних цінностей, національних традицій шляхом проведення літературно-мистецьких та тематичних вечорів, літературних, інформаційних, духовних, бібліотечних годин, усних журналів, обговорення та презентації книг, зустрічі з поетами, письменниками, цікавими людьми краю.

Завдяки розумінню та підтримці дирекції коледжу і стає можливим розвиток функціональних можливостей бібліотеки, що сприяє ефективності її роботи, ролі в житті коледжу, яка допомагає у вирішенні найскладніших проблем навчання, сприяє виробленню цілісних орієнтирів, впливає на формування інтелектуального та культурного  середовища, створює атмосферу творчої  зацікавленості у навчанні, мистецтві, впливає на стан духу, сприяє вихованню української душі.

: