Search

Обрати мовуЦиклові комісії

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

 

 


- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДМЕТНУ (ЦИКЛОВУ) КОМІСІЮ ВП НУБІП УКРАЇНИ «ЗАЛІЩИЦЬКИЙ АГАРНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Є. ХРАПЛИВОГО» -


Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації є циклова комісія. Циклова комісія є об’єднанням викладачів певної дисципліни чи споріднених дисциплін, основними завданнями якої є організація педагогічних працівників навчального закладу на вдосконалення змісту навчальної і виховної діяльності.

Циклова комісія створюється для організації методичної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу.

Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом, і здійснюється за такими напрямками:

- Забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін.

- Розробка та впровадження в навчальний процес заходів,
спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу.

- Розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекцій, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових та дипломних робіт (проектів).

- Розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних
посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій.

- Керівництво дослідницькою та науковою роботою, технічною
творчістю студентів.

- Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.

- Організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів , виставок творчих робіт студентів тощо.

- Організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами.

: