Search

Обрати мовуВідкрите заняття з української мови

Відкрите заняття з української мови

03 травня 2018р. у 15 групі спеціальності «Облік та оподаткування» було проведено відкрите заняття на тему: «Прислівник, його вживання та правопис».

Складність правопису прислівників полягає в тому, що ця частина мови ще й тепер продовжує поповнюватися новими словами. Багато їх утворюється від сполучень різних частин мови. Через те, що знання правопису прислівників разом, окремо, через дефіс часто викликає у студентів труднощі, викладач вибрала цю тему.

Метою заняття булоузагальнити й систематизувати знання студентів про прислівник як частину мови, сформувати цілісну систему особистих знань з теми, удосконалювати орфографічні вміння і навички;

розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, творчі вміння самостійно розв'язувати нові пізнавальні завдання;

формувати моральні якості особистості, свідоме ставлення до навчання, екологічну культуру, повагу до образного поетичного слова та його творців – письменників, а також до українських та світових вчених.

У ході заняття використано такі інноваційні методи, прийоми і форми роботи, як бесіда, творче завдання, робота в групах, фольклорна хвилинка, орфографічний практикум, лінгвістичні ігри, культура мовлення, кодовий текст, робота з підручником, тести «Шанс», завдання-дослідження, пошукова робота, «мозковий штурм», «мікрофон».

Викладач використовувала технічні засоби навчання та обладнання, а саме: мультимедійний діапроектор, ноутбук, телевізор, DVD; мультимедійний екран, таблиці,відеоматеріали, презентації, роздавальний матеріал,картки для роботи в групах, підручники і посібники, словники.

Під час актуалізації опорних знань студентів було використано презентацію про прислівник як частину мови, «мозковий штурм» з метою удосконалення та узагальнення знань про прислівник, «мікрофон» – на підсумковому етапі заняття. Студенти активно включалися в роботу під час проведення лінгвістичних ігор,успішно написали розподільний акродиктант, виконували вправи у групах «Хто швидше?», «Експеримент», «Визбирувач», «Кодоване письмо», визначали найактивнішу групу. З метою корекції знань працювали з посібником для підготовки до ЗНО (О.М.Авраменко. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. – К.: Грамота, 2017), а також студентам було роздано індивідуальні картки для виконання тестових завдань під назвою «Шанс». Під час виконання письмових завдань фоном прозвучала пісня «Рідний край» у виконанні гурту «Соколи».

У нашій мові багато прислівників, та не завжди вдало ми їх вживаємо у мовленні під час повсякденного спілкування. Дбаючи про культуру мовлення студентів, викладач використала фрагмент відеоуроку з Олександром Авраменком про правильне вживання прислівників.

У ході заняття використано цитати Є.Храпливого – професора кооперації, агронома, українського громадського діяча про обов'язок кожного громадянина «здобути освіту – найцінніший з усіх скарб, якого не забере вода, не спалить вогонь, якого не знищать роки», де студенти досліджували прислівники серед інших частин мови. Викладач розповіла про Лесю Храпливу-Щур, українську письменницю, що проживає у Канаді, про вулицю родини Храпливих, використано фото родини Храпливих, звернуто увагу на книгу дослідника краю, викладача коледжу Сопилюка М.В. «На переломі століть», де є детальна інформація про Євгена Храпливого, чиїм ім'ям названо один з найстаріших аграрних навчальних закладів України – ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого». Викладач продовжила тему 120-річчя навчального закладу та 120-ої річниці з дня народження Є.Храпливого, а студенти відповідали на запитання.

Наприкінці заняття викладач прочитала поезію Ліни Костенко «Буває, часом сліпну від краси…» у супровід відео про Заліщики. Студенти під час пошукової роботи називали прислівники у поезії, визначали головну думку твору. Завершальним виховним акордом прозвучала цитата Ліни Костенко про те, що Україна – це унікальна нація. «А ви думали, що Україна – так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни». Тож бережімо Україну, присвятімо себе їй і будьмо гідними цього високого імені. Заняття провела Атаманчук Л.А., спеціаліст вищої категорії, викладач української мови та літератури.

 

Людмила Атаманчук, викладач коледжу

: