Search

Обрати мовуПро роботу засідання педагогічної ради коледжу

Про роботу засідання педагогічної ради коледжу

18 жовтня 2018 року у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого» відбулося засідання педагогічної ради коледжу. Для обговорення були винесені чотири питання порядку денного.

Про основні завдання і заходи ВП НУБіП «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» по організації проведення профорієнтаційної роботи та залучення абітурієнтів до вступу на навчання в коледж у 2019 році виступила відповідальний секретар приймальної комісії Галайдіда О.В.

Директор коледжу Глова В.С. наголосив на важливості та ефективності дотримання і реалізації усіх цих заходів профорієнтаційної роботи кожним викладачем для забезпечення якісного прийому на навчання у 2019 році.

Голови циклових комісій коледжу Глова Г.Р., Сагайдак І.П., Папушко М.Д., Сопівник Л.Й. представили для обговорення та затвердження плани роботи циклових комісій на 2018-2019 навчальний рік.

На порядок денний одним із основних було винесене питання про стан викладання української мови і української літератури у коледжі. Заступник директора з навчальної роботи Сопилюк М.В. провів детальний аналіз показників якості навчання у кожній академічній групі, які здавали ЗНО у 2018 році та показники успішності в загальному по коледжу. Крім того, М.В.Сопилюк ознайомив із результатами анкетування «Готуємось до ЗНО», яке проводилось серед студентів 2-го курсу економічного та технологічного відділення, які здаватимуть ЗНО у 2019 році. В обговоренні взяли участь викладачі української мови і української літератури Сагайдак І.П. та Матійчук О.М.

Було наголошено на тому, що для студентів І-го та ІІ-го курсів у коледжі проводяться додаткові курси з української мови і української літератури та з математики для покращення підготовки студентів.

Наступні доповідачі, Р. В. Андрусик, Л. В. Стрільчук, згідно з положенням про моніторинг якості освіти в коледжі аналізували результативність написання студентами І-го курсу контрольних робіт по заміру залишкових знань студентів. Метою проведення контрольних робіт було виявлення прогалини у знаннях студентів, здійснення корекції недоліків та покращення якості навчальної роботи.

Заключним питанням засідання педагогічної ради коледжу став звіт директора коледжу Глови В.С. про участь в семінарі "INNOWACJE – WYZWANIA XXI WIEKU" в Старопольській школі вищій, м. Кельце, 12-13 жовтня 2018 року.

З обговорених питань прийнято відповідні рішення. Перспективи діяльності колективу окреслено. Завдання на найближчий час визначено та затверджено.

Левицька І.В., секретар педкабінету