Search

Обрати мовуСекційне засідання циклової комісії обліково-фінансових та економіко-комерційних дисциплін

Секційне засідання циклової комісії обліково-фінансових та економіко-комерційних дисциплін

     Освітня діяльність людини – специфічний, багатогранний і досить складний процес, від якого залежать знання, вміння та навички молодого покоління.

     Виходячи з потреб сучасності, викладачі циклової комісії обліково-фінансових та економіко-комерційних дисциплін вбачають своє головне завдання в тому, щоб дати студентам міцні та якісні знання.

    Реалізація таких завдань при підготовці молодших спеціалістів можлива шляхом плідної, творчої роботи нашої циклової комісії. В її основу покладено педагогічну діяльність викладачів, спрямовану на вдосконалення змісту та поліпшення якості навчання студентської молоді. Сприяє цьому проведення щорічних науково – практичних конференцій в коледжі.

    26 грудня 2018 н.р. відповідно до програми Науково-практичної конференції «Науково-дослідна і пошукова робота студентів і викладачів аграрного коледжу  у 2017-2018 н.р. та перспективи її розвитку» проведено секційне засідання циклової комісіїобліково-фінансових та економіко-комерційних дисциплін, на якому було заслухано і обговорено теми науково-дослідних робіт викладачів, а саме:

Етичні аспекти бухгалтерської професії.

Викладач: Папушко М.Д.

Дослідження особливості здійснення страхування за кордон страховими компаніями України.

Викладач: Марусик М.Я.

Банківські платіжні картки.

Викладач: Жлуховська Р.С.

Впровадження кооперативних ідей професора Є.Храпливого в сучасних сільськогосподарських кооперативах на теренах Тернопільської області.

Викладач: Яремчук О.М.

Облік витрат звичайної і операційної діяльності підприємства /ТзОВ «Степ-М» Чортківського району.

Викладач: Стрільчук Л.В.

Особливості маркування продовольчих товарів.

Викладач: Ситник Г.М.

Система цін та механізм оплати в кооперативі.

Викладач: Киверига О.Ю.

Стан та перспективи розвитку молочного скотарства Тернопільщини.

Викладач: Падус Я.М.

Інформаційні системи ведення обліку: сучасний стан і тенденції розвитку.

Викладач: Леоненко Н.В.

Проблеми сучасного економічного розвитку.

Викладач: Холодило О.І.

Долі випускників

Викладач: Зарівна Б.П.

Організація первинного обліку і документообігу на підприємстві.

Викладач: Стрільчук О.В.

    Усе вищезазначене є свідченням того, що творчий пошук викладачів, які люблять свою спеціальність, використовують різні технології, методи, підходи в організації навчально-виховного процесу, дає якісні результати і є запорукою росту знань, умінь і навичок як студентської молоді, так і самих викладачів.

 

М.Д.Папушко, голова циклової комісії обліково-фінансових

та економіко-комерційних дисциплін

: