Search

Обрати мовуНові інформаційні технології управління бізнесом

Нові інформаційні технології управління бізнесом

     Сучасні інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку поступово змінюють звичну структуру управління на підприємстві. Обчислювальна техніка суттєво підвищує якість обробки облікової інформації. Робота кваліфікованого бухгалтера стає більш спрямованою на вдосконалення організації обліку.

     14 лютого 2019 року в м. Києві на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Нові інформаційні технології управління бізнесом".

     Організатором конференції являється  Всеукраїнська Спілка Автоматизаторів Бізнесу  – всеукраїнська громадська організація, яка об'єднує професіоналів в області автоматизації бізнесу, зацікавлених у розвитку сучасних інформаційних технологій, їх популяризації та ефективному використанні в різних галузях економіки.

     Головна мета Спілки – сприяння створенню нових інформаційних систем для автоматизації підприємств, забезпечення якісного супроводу та впровадження таких систем, розширення мережі професійних компаній з автоматизації бізнесу, навчальна та просвітницька робота.

     В рамках конференції розглянуто питання щодо проблем та перспектив у підготовці спеціалістів з технічних і економічних спеціальностей; проблематика та актуальність зближення та взаємопроникнення управлінських та облікових понять (проблема взаєморозуміння менеджера та бухгалтера); організаційні форми співпраці з навчальними закладами.

     Крім того, організатори конференції детально розповіли про розвиток лінійки рішень BAS (Business Automation Software) для корпоративного ринку та управління підприємствами – BAS ERP, BAS Управління торгівлею, BAS Документообіг КОРП, BAS Управління холдингом; про підтримка прикладних рішень "1С:Підприємство 8", лінійку продуктів для бюджетної сфери – UA-Бюджет.

     В конференції взяли участь представники нашого навчального закладу та інших вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Тернопільської області.

Леоненко Н.В., викладач інформаційних систем і технологій в обліку

: