Search

Обрати мовуПрактичне навчання – запорука успішного фахівця аграрної сфери

Практичне навчання – запорука успішного фахівця аграрної сфери

      Навчальна практика  – частина навчального процесу відповідної дисципліни, під час якої студенти набувають реальної обізнаності щодо втілення тих знань, які вони одержали протягом вивчення дисципліни. Завданням навчальної практики є отримання первинних професійних умінь у виробничих умовах і проводиться у формі залучення студентів до виконання певної роботи за обраною спеціальністю.

    Навчальна практика, з дисципліни «Ботаніка», для студентів другого курсу спеціальності 201«Агрономія» в навчальному плані завершує вивчення фундаментальної загальнобіологічної дисципліни «Ботаніка».

    Мета практики - закріпити знання студентів у галузі ботаніки: навчити студентів встановлювати зв'язок між компонентами фітоценозу та удосконалити елементарні навички дослідницької роботи в природі.

    В процесі проходження практики з дисципліни «Ботаніка» студенти мають можливість оволодіти методами збору альгологічного, мікологічного матеріалу у природі, гербаризації вищих рослин. Вчаться складати морфолого-біологічні описи деревних та трав'янистих рослин місцевої флори, ідентифікувати життєві форми рослин за морфологічними та анатомічними ознаками, визначати їх систематичне положення за визначником, здійснювати описи пробної геоботанічної ділянки, занотовувати документацію під час збору ботанічного матеріалу та монтувати гербарій.

    Так, у травні-червні студенти 22 групи, сеціальності «Агрономія», ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого» проходили навчальну практику з дисципліни «Ботаніка», на колекційно-демонстраційних ділянках, колекційно-дослідному полі та дендропарку коледжу. В процесі навчальної практики вони вдосконалили знання вміння і навички, проводячи фенологічні спостереження за ростом і розвитком лікарських рослин, ефіроолійних рослин, бур'янів, які засмічують поля. Окрім того, студенти збирали,  висушували  і  фіксували  органи  та  частини  рослин, виготовляли гербарій; розрізняли у  природних  умовах  лікарські,  отруйні, харчові, кормові і технічні рослини, а також бур'яни; доглядали за рослинами;  збирали та оформлювали гербарії, які б відповідали правилам збору, підготовки; формулювали принципи  раціонального  підходу  до  використання  природних  ресурсів, дбайливому ставленню до рідкісних та зникаючих видів рослин; оформляли звіт з практики та захистили його.

    Навчальна практика, як складова програми з дисципліни «Ботаніка», дає можливість студентам краще зрозуміти тонкощі та переваги їхньої майбутньої професії. Викладачі навчальної практики та їх вихованці з впевненістю дивляться в майбутнє, їх чекає невтомна праця для зростання могутності держави, нові обрії для втілення в життя своїх планів. Суспільство чекає на них, їх невтомні руки і плідну працю.

Сопівник Л.Й., керівник навчальної практики

: