Search

Обрати мовуУдосконалюємо методику організації навчальної роботи

Удосконалюємо методику організації навчальної роботи

19 травня 2020 року в режимі онлайн-конференції відбулася нарада членів адміністрації коледжу та організаційно-методичної ради з питань удосконалення роботи по організації освітнього процесу та активізації профорієнтаційної роботи.

Фото ілюстративне

В центрі уваги - питання підготовки і проведення поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій на основі вже напрацьованого в коледжі досвіду та системи навчальної роботи з врахуванням рекомендацій МОіН України «Щодо організації поточного семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій» від 14 травня 2020 року за №1/9 – 249. На їх основі в коледжі розробляються зміни до нормативних документів з організації освітнього процесу, в тому числі контрольних заходів та практичного навчання. Відповідні рекомендації і контрольні заходи впроваджені також на рівні НУБіП України, що зобов'язує всіх викладачів з особливою відповідальністю ставитися до роботи зі студентами.

У виступах директора коледжу В. С. Глови, заступника з навчальної роботи М.В.Сопилюка йшлося про організацію оцінювання результатів навчання студентів із застосуванням інтернет-технологій, засобів телефонного та інших видів зв'язку в дистанційному режимі. Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу може здійснюватися через освітні платформи Google Classroom, Classtime, naurok.ua, на зовнішніх платформах онлайн-курсів, засоби комунікації, вбудовані до системи управління навчанням (LMS), електронну пошту, месенджери(Viber, Telegram та ін.), відео конференції (MSTeams, ZOOM, GoogleMeet, Skypeта ін.), форуми, чати тощо. Обговорено здійснення у дистанційній формі засобами LMS або інших інструментів синхронної чи асинхронної комунікації семестрового контролю результатів навчання здобувачів освіти (у т.ч. екзамени, захист курсових проєктів (робіт), звітів про проходження практик). Наголошувалося на важливості проведення передекзаменаційних консультацій.

Обговорено також процедуру проведення атестації у формі атестаційного іспиту з використанням дистанційних технологій навчання та проведення захисту кваліфікаційних робіт студентами спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія», з попереднім представленням в комісію електронних презентацій.

Особлива увага була звернута на активізацію профорієнтаційної роботи, оскільки зміни до «Умов прийому на навчання до закладів фахової перед вищої освіти в 2020 році» передбачають збереження попередньо встановлених термінів прийому документів від вступників на базі 9 класів з 30 червня 2020 року і цей період буде короткий. Тож було наголошено на підвищенні персональної відповідальності керівників структурних підрозділів за формування контингенту студентів, пошуку нових форм презентації навчального закладу та інформування абітурієнтів.

На онлайн-нараді розглянуто ряд поточних питань, відбувся обмін думками по удосконаленню роботи.

М.В. Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи

: