Search

Обрати мовуЗасідання педагогічної ради

Засідання педагогічної ради

Під керівництвом директора коледжу В.С.Глови в онлайн-режимі проведено засідання педагогічної ради.

У порядок денний засідання були включені питання:

  1. Обговорення та затвердження планів роботи відділень, педради, методичної ради, виховної роботи та циклових комісій на 2020-2021 н.р.
  2. Про підготовку до атестації педагогічних працівників коледжу у 2021 році.
  3. Про результативність профорієнтаційної роботи у 2019-2020 н.р.
  4. Затвердження списку кращих студентів коледжу для розміщення їх фотографій на Дошку пошани.
  5. Науково-методична доповідь «Роль інноваційних технологій в освітньому процесі фахового навчального закладу».

З першого питання завідувачі відділень: технологічного – Р.В.Андрусик та економічного – Л.В. Стрільчук ознайомили учасників педради з основними розділами планів роботи відділень. Особливістю роботи в умовах карантину та дистанційного навчання відзначено проведення обліку виконаних годин по відділеннях, яким займаються М.В.Олейнич та О.І.Дуда. Суттєві зауваження директора В.С.Глови стосувались необхідності врахування та дотримання стандартів фахової передвищої освіти, а також зосередження уваги на роботі з батьками при проведенні дистанційної форми навчання.

Методист коледжу О.П.Слободян, висвітлюючи план роботи педагогічної ради, акцентувала увагу на актуальній проблемі, над якою продовжує працювати педагогічний колектив: «Технологізація освітнього процесу - шлях до якісної фахової підготовки». Особливого значення набуває це питання в умовах проведення змішаного навчання під час карантину. В центрі уваги і надалі залишатиметься заслуховування методичних повідомлень викладачів на засіданнях педради. Ольга Петрівна зупинилась також на основних питаннях плану роботи методичної ради коледжу.

Основні розділи плану виховної роботи проаналізував заступник директора з виховної роботи І.Я.Книш. Він звернув увагу на необхідність своєчасного завершення планів роботи кураторів. Відзначив також такі аспекти, як організація роботи курсів, секцій, проведення інструктажів. Передбачено проведення ряду конкурсів, зокрема спільно з редакцією газети «Сільський господар» («Мала батьківщина»). Традиційними є мовно-літературні конкурси П.Яцика, Т.Шевченка, конкурс «Таланти твої, першокурснику!» та ін.. Важливими є регулярні зустрічі з працівниками правоохоронних органів. Директор коледжу В.С.Глова наголосив на тому, щоб звернути увагу на дотримання заборони щодо проведення політичних агітаційних заходів в навчальному закладі.

З планами роботи циклових комісій коледжу учасників засідання педради ознайомили голови циклових комісій Г.Р.Глова, Л.Й.Сопівник, М.Д.Папушко, І.П.Сагайдак, Ю.Л. Гірчак. Зокрема, відзначено перелік відкритих занять викладачів, написання методичних розробок, проведення тижнів навчальних дисциплін тощо.

Голова методоб'єднання кураторів груп С.Г.Руснак охарактеризувала основні заходи, які будуть проведені в навчальному році, а це - і робота з батьками, засідання ради профілактики, співпраця з органами студентського самоуправління та ін..

Голова циклової комісії інформаційних дисциплін Ю.Л.Гірчак підкреслив необхідність і важливість створення презентаційних матеріалів, відео презентацій всього унаочнення. Наголосив, що важливою є співпраця з кафедрою інформаційних технологій НУБіП України.

Методист коледжу О.П.Слободян інформувала про хід проведення підготовки до атестації педагогічних працівників, відзначивши важливість дотримання графіка цієї роботи. Володимир Степанович висловив побажання щодо якісної підготовки та успішного проведення атестації.

Відповідальний секретар приймальної комісії В.В.Перит, аналізуючи проведення вступної кампанії в коледжі, відзначила, що вперше проводиться прийом на ОКР «Фаховий молодший бакалавр». Директор коледжу В.С.Глова подякував членам приймальної комісії за складну професійну роботу, особливо відзначивши роботу по залученню абітурієнтів на заочну форму навчання та навчання в міжкафедральній лабораторії, яка створена спільно з НУБіП України.

На засіданні педради затверджено списки кращих студентів коледжу для розміщення їх фотографій на Дошці пошани навчального закладу. В.С.Глова відзначив необхідність популяризації відмінників навчання, активістів, з цією метою будуть вишукані резерви для їх преміювання.

З науково-методичною доповіддю «Роль інноваційних технологій в освітньому процесі фахового навчального закладу» виступила методист коледжу О.П.Слободян.

З питань, які обговорювались на засіданні педагогічної ради, прийняті відповідні рішення.

Юрій Війтик

: