Search

Обрати мовуЛаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – відповідальна та корисна професія

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – відповідальна та корисна професія

   Сучасний професійний працівник – це не лише носій певної кількості знань. Він повинен активно, самостійно і творчо діяти в різних виробничих ситуаціях, вміти приймати відповідні рішення з необхідним ступенем ризику, що і визначає рівень кваліфікації фахівця.

   Коли велика увага приділяється якості харчових продуктів, екології довкілля, професія лаборанта набуває більшої ваги.

    Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – фахівець, який проводить лабораторні дослідження різноманітних зразків сировини для визначення їх якісного рівня, визначення хіміко-бактеріологічного аналізу води, харчових продуктів, сировини, напівфабрикатів та іншої продукції, що виробляється в галузях сільського господарства та промисловості.

    Питання стандартизації та якості сільськогосподарської продукції мають дуже важливе значення. Адже тільки якісна продукція може бути випущена в реалізацію. Визначаючи харчову придатність продуктів, слід здійснювати контроль за якістю м'яса, молока, риби, яєць і виробів з них з використанням мікробіологічних, гістологічних, фізичних, хімічних та інших методів лабораторних аналізів.

    Під час навчання важливу увагу звернено на питання відбору проб, їхнього зберігання, вивчення органолептичних, фізичних та хімічних властивостей води, ґрунту та харчових продуктів.

   Завдяки співпраці з Борщівською санепідемстанцією (керівник Бойко І.М.) та кафедрою аналітичної хімії НУБіП України (керівник Наумовська О.І.) забезпечується плановий контроль за об'єктами навколишнього середовища. З метою урізноманітнення форм та методів практичного навчання студенти коледжу мають змогу здійснювати екскурсійні поїздки в різні контролюючі установи, мають можливість ознайомитись з роботою аналітичних лабораторій. Важливу роль в лабораторних дослідженнях відіграють точність і достовірність результатів дослідження, знань і умінь лаборантів хіміко-бактеріологічного аналізу.

    Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – відповідальна та корисна професія. 

   На виробництві саме лаборанти роблять якісні аналізи природної та стічної води, кормів, харчових продуктів, а також ґрунту, добрив, атмосферного та повітря приміщень, тобто забезпечують їх контроль, аби не допустити відхилень від загальноприйнятих норм, що може зашкодити здоров'ю людини, порушити екологічну рівновагу в довкіллі.

   Під час проходження практики даної професії в березні студенти 41-Е групи за спеціальністю «Прикладна екологія» набули фахових знань, умінь і навичок, готуючись застосовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності. 

 Після закінчення навчання студенти мають можливість працевлаштовуватись на підприємствах харчової галузі, сільського господарства, промисловості, в лабораторіях по контролю за об'єктами навколишнього середовища.

Перспективи професії лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу:

§ Керівники харчових підприємств;
§ Головні технологи, технологи змін і цехів;
§ Завідуючі лабораторією;
§ Робітники дослідницьких і наукових лабораторій;
§ Експерти з якості харчових продуктів.

   Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу - це професія майбутнього, адже від якості продукції, питної води, їжі, яку ми вживаємо, залежить життя всього людства, всієї Землі.

Перит В.В., керівник практики

: