Search

Обрати мову



Участь у онлайн - зустрічі

Участь у онлайн - зустрічі

Державна установа «Науково – методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти» разом з ВП НУБІП України « Ірпінський економічний коледж» 26 жовтня 2020 року проводили онлайн – зустріч для лідерів студентського самоврядування на тему « Студентське самоврядування - невід'ємна складова освітнього процесу» за участі польських закладів освіти та аграрних закладів освіти України.

Серед питань, які передбачала програма онлайн - зустрічі були:

  • структура студентського самоврядування українських та польських закладів освіти;
  • соціальні питання студентської молоді;
  • благодійні заходи та ін..

У зустрічі брали участь і студенти ВП НУБІП України « Заліщицький аграрний коледж ім..Є.Храпливого» - голова студентського парламенту Тетяна Перит, заступник голови Андрій Козійчук та заступник голови студентської профспілкової організації Тетяна Фрасуняк.

Голова студентського парламенту коледжу ознайомила учасників із реалізацією польсько - українського проєкту « Пізнаємо - розуміємо. Польські та українські шляхи ідентичності», який проходив під егідою польсько - української ради обміну молоді у вересні - жовтні 2019 року між ВП НУБІП України « Заліщицький аграрний коледж ім. Є Храпливого» та Спілкою шкіл рільничих м. Намислів ( Польща).

Даний проєкт дозволив молодим людям ознайомитися з інтересами та поглядами колег з-за кордону, навчитися толерантності та взаєморозуміння.

Організація зустрічі лідерів студентського самоврядування на базі Ірпінського економічного коледжу та участь у ній представників Заліщицького агроколеджу ім..Є.Храпливого сприятиме кращому розумінню ролі, місця і значення студентського самоврядування в освітньому процесі, вирішенні важливих соціальних питань та організації благодійних заходів в навчальному закладі та за його межами.

Інформацію надав І.Я.Книш,

заступник директора коледжу з виховної роботи

: