Search

ІНКЦ

В коледжі створено Інформаційно-навчальний комп’ютерний центр. Кабінети оснащені технічними засобами навчання, проекційною апаратурою, DVD-програвачами, ноутбуками тощо. Для проведення лекційних занять придбано  мультимедійні відеопроектори, в аудиторіях встановлено телевізори із DVD програвачем, обладнана аудиторія для дистанційного навчання в якій здійснюється транслювання лекцій з навчальних дисциплін які проводять науковці Національного університету біоресурсів і природокористування України з використанням відеоконференцсистеми.

Комп’ютерний парк коледжу нараховує 180ПК, які використовуються у навчальному процесі, для самостійної та дослідницької роботи студентів і розміщуються в навчально-науково-виробничих лабораторіях, читальних залах бібліотеки, гуртожитках та на випускаючих циклових комісіях. 

Для студентів ОКР «Молодший спеціаліст» розроблені електронні навчальні курси на базі платформи дистанційного навчання  Moodle – http://moodle.zakyh.org.ua/. Кожний курс містить теоретичний матеріал, навчально-методичні матеріали для практичних, лабораторних робіт, самостійної роботи та засоби контролю залишкових знань. Обладнано інформаційно-видавничий центр, який має принтер, сканер, ксерокс.

: