Search

Обрати мовуСекція комерційних дисциплін

Секція комерційних дисциплін


Постійний пошук нових форм організації навчального процесу, формування у студентів розуміння динамічних ринкових ситуацій, вміння знаходити нестандартні шляхи їх вирішення- саме над цим працюють викладачі секції комерційних дисциплін. Головне в їх роботі – це вміння виховати в студентів свідоме відношення до навчальної праці, до процесу власного пізнання при вивченні дисциплін комерційного циклу, допомогти їм оволодіти знаннями. Талант і творча обдарованість особистості стають сьогодні запорукою інтенсивного економічного розвитку держави і сприятливим фактором національного престижу.

У секції комерційних дисциплін працюють викладачі, які вдало поєднують високу кваліфікацію і багатий практичний досвід. Успіх опанування студентами будь-яких навчальних дисциплін в значній мірі залежить від того, в якій формі проводиться їх вивчення, які методи при цьому використовуються, тому викладачі постійно працюють над своїм самовдосконаленням і над проблемою освоєння та впровадження в практичну діяльність нових освітніх технологій. Великий інтерес у студентів викликають нестандартні заняття, з нетрадиційною структурою. Викладачами накопичено певний досвід по проведенню таких занять як проблемна лекція, заняття – КВК, заняття-бесіда за «круглим столом», бінарні заняття, заняття-екскурсії.

Викладачі секції комерційних дисциплін завжди у творчому пошуку, тому їх девізом є слова:

«Працювати, жити, а не тліти,

І не знать спокою ні на час!»


Ситник Галина Михайлівна,
голова секціїї комерційних дисциплін, викладач –методист, спеціаліст вищої категорії

: