Search

Обрати мову



ЦК гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних

та соціально-економічних дисциплін


«Розумна людина зуміє придбати для себе стільки, щоб жити, щоб себе нагодувати і одягнути, щоб іще й іншим наділити. Розумній людині легше жити, як людині, що бродить у пітьмі незнання… Бо можна забрати її майно, можуть втомити її старі роки, а все в неї розум світлий і душа гарна… Тому кожний громадянин, який сам хоче бути щасливим, мусить йти до того, щоб добувати освіту… Отже, перше наше завдання – добути собі знання, добути собі освіту».

Ці слова професора Євгена Храпливого – визначного вченого-патріота, талановитого теоретика і організатора економічного поступу взагалі й селянства особливо, стали лейтмотивом засідання викладачів циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Адже сучасні соціально-економічні, політичні, культурні перетворення на перший план висувають проблему модернізації змісту освіти, пошуку нових освітніх форм, зорієнтованих не тільки на отримання певної бази знань, а й на здатність особистості до навчання протягом усього життя.

Ефективність навчального процесу багато в чому залежить від уміння викладача правильно організувати заняття і вибрати ту чи іншу форму його проведення. Запорукою хорошої успішності є використання інноваційних технологій, нетрадиційних форм і методів занять, оскільки вони роблять навчальний процес привабливим для студентів, підвищують їх мотивацію.

На засіданні циклової комісії визначено основні напрями роботи на новий 2021-2022 навчальний рік:

 • Особистісно-орієнтоване навчання та патріотичне виховання;
 • Проведення інтелектуальних конкурсів та змагань;
 • Розвиток ключових та предметних компетентностей;
 • Підготовка студентів до успішної здачі ЗНО;
 • Організація пошуково-дослідницької роботи;
 • Професійне зростання та самоосвіта викладачів.

Обговорено та узгоджено основні завдання, на виконання яких повинні бути спрямовані зусилля викладачів:

 • Підвищення ефективності викладання шляхом широкого використання новітніх технологій, формування предметних компетентностей, критичного мислення студентів при вивченні гуманітарних та соціально-економічних дисциплін для активізації навчальної діяльності студентів;
 • Формування високої культури фахового мовлення, пошук та впровадження нових шляхів, які б спонукали до ґрунтовного вивчення мови та широкого застосування в соціумі;
 • Гармонійне поєднання традиційної та інноваційної стратегії навчання, спрямованої на формування компетентної, соціалізованої особистості з визначеною громадянською позицією;
 • Робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
 • Активна робота кабінетів навчальних дисциплін, предметних гуртків, спортивних секцій.

Сьогодні важливо відтворити в українському суспільстві почуття істинного патріотизму, як духовно-моральної та соціальної цінності, формувати в молоді громадянсько-активні, соціально значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності.

Над виконанням цих завдань і працюватиме циклова комісія гуманітарних тасоціально-економічних дисциплін у новому навчальному році.

 КОРОТКА ДОВІДКА ПРО ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ

Штат науково-педагогічного (педагогічного) персоналу циклової комісії на навчальний рік затверджено у кількості 17 чоловік, із них

 1

Петрів Галина Василівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Кандидатів педагогічних наук

 2

Сопилюк Михайло Васильович

спеціаліст вищої категорії , викладач-методист. Відмінник освіти і науки України

 3

Книш Ігор Ярославович

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 4

Олійник Марія Дмитрівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Відмінник освіти і науки України, Заслужений педагогічний працівник НУБіП України

 5

Війтик Юрій Петрович

спеціаліст вищої категорії, старший викладач

 6

Тракало Ольга Львівна

спеціаліст вищої категорії

 7

Сагайдак Ірина Петрівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Відмінник освіти і науки України, Заслужений педагогічний працівник НУБіП України

 8

Гойман Віра Іванівна

спеціаліст вищої категорії , викладач-методист

 9

Юрійчук Ольга Василівна

спеціаліст вищої категорії

 10

Атаманчук Людмила Анатолівна

спеціаліст вищої категорії

 11

Осадчук Світлана Богданівна

спеціаліст вищої категорії

 12

Лукавецька Леся Михайлівна

спеціаліст вищої категорії

 13

Завінська Ольга Марківна

спеціаліст першої категорії

 14

Фрасуняк Володимир Іванович

спеціаліст вищої категорії

 15

Токарчук Василь Іванович

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 16

Тимчук Володимир Іванович

спеціаліст вищої категорії

 17

Шипітка Борис Іванович

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

На сучасному етапі розвитку суспільства, що характеризується змінами в усіх його сферах, особливо гострими постають питання якісного навчання підростаючого покоління.

Наші студенти є активними учасниками, як внутріколеджівських олімпіад, конкурсів з дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу, так і інтернет-олімпіад із «Всеосвіти», «На урок».

Важливою ланкою навчання є підготовка до ЗНО. Курси з поглибленого вивчення української мови та літератури, історії, іноземної мови сприяють успішному складанню іспитів з дисциплін. Викладачі нашої циклової комісії проводять заняття онлайн, використовуючи різноманітні освітні платформи. Вони разом зі студентами займаються науково пошуковою роботою і є учасниками науково-практичних конференцій у коледжі, регіоні, виступають на всеукраїнському рівні.

Педагоги циклової комісії плідно працюють над різнобічним розвитком конкурентоспроможного фахівця з високою культурою, якостями громадянина-патріота, соціально активної особистості. Вони вчать своїх вихованців творчо мислити, широко практикують проведення літературно-мистецьких свят, історичних годин, тематичних вечорів, зустрічей з визначними особистостями нашого краю, проведення Шевченківських днів, екскурсій, вікторин, виставок.

Цікаво та незвично, онлайн, відбувся тиждень української мови « Є мова – значить нація жива». Студенти та викладачі провели онлайн-флешмоб, присвячений Міжнародному дню рідної мови, долучилися до Всеукраїнського фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості з нагоди відзначення 150-річниці від дня народження Лесі Українки, літературного онлайн-марафону , присвяченого пам'яті Тараса Шевченка «Єднаймо душі словом Кобзаря».

Сьогодні важливо відтворити в українському суспільстві почуття істинного патріотизму, як духовно-моральної та соціальної цінності, формувати в молоді громадянсько-активні, соціально значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності.

Сагайдак І.П. – голова циклової комісії.

 

 

Петрів Г.В., кандитад педагогічних наук, навчає студентів історії України.

 

 

Юрійчук О.В. виступає на онлайн-засіданні обласного методоб'єднання викладаів української мови та літератури

 

 

Учасники Всеукраїнського літературного онлайн – марафону, присвяченого пам'яті Тараса Шевченка


Голова циклової комісії: Сагайдак І.П.

: