Search

Обрати мовуЦК обліково–фінансових та економіко-комерційних дисциплін

Циклова комісія обліково–фінансових

та економіко-комерційних дисциплін


Бухгалтерський облік – непогрішний суддя
минулого, необхідний керівник сучасного і
надійний консультант майбутнього кожного підприємства.

(І.Ф. Шерр)


БУХГАЛТЕР, ФІНАНСИСТ, ЕКОНОМІСТ, КОМЕРСАНТ - ЗВУЧИТЬ ГОРДО!

Студенте! Пам'ятаєш вислів: "Все в житті починається з малого ...?"

Ми, викладачі циклової комісії обліково-фінансових та економіко-комерційних дисциплін, сподіваємось, що твій сьогоднішній вибір професії стане першим маленьким кроком до досягнення великої мети – стати професіоналом своєї справи з великої літери.

Професія бухгалтера, фінансиста, економіста і комерсанта вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв'язках і гармонії.
Підготовка фахівців у сфері бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – це щоденна кропітка та творча робота багатьох викладачів нашої комісії, серед яких директор коледжу Павлюк Борис Степанович.

У комісії працює завідувачка економічним відділенням Стрільчук Лариса Василівна. Викладач вищої категорії, викладач - методист, відмінник освіти України - вона є творчим, толерантним, соціально-активним педагогом. Великий практичний досвід, організаторські здібності, допомагають її навчити своїх вихованців і поставити ефективні завдання перед колегами циклової комісії.

Очолює комісію обліково-фінансових та економіко-комерційних дисциплін викладач економічних дисциплін, спеціаліст першої категорії – Холодило Олександр Іванович.

Секцією економічних дисциплін керує викладач вищої категорії, викладач – методист - Киверига Ольга Юріївна, комерційних дисциплін - викладач вищої категорії, викладач – методист - Ситник Галина Михайлівна.

Педагоги-професіонали, віддані своїй справі, викладачі з великим практичним досвідом Марусик Марія Яківна, Папушко Марія Дмитрівна готуютьфахівців нового економічного напрямку, ерудованих спеціалістів із сучасними знаннями обліково – економічних дисциплін.  Вони допомагають студентам збагнути і оволодіти складними обліково-фінансовими та економіко-комерційними дисциплінами, логічно мислити, розвивати творчу ініціативу, активно приймати участь в освітньому процесі, впроваджуючи інноваційні форми і методи викладання.

Слід особливо відзначити, що частина викладацького складу циклової комісії – це недавні наші випускники: Леоненко Наталія Володимирівна – аспірант НУБіП України, Яремчук Олександра Миколаївна, Жлуховська Руслана Степанівна, Попіль Ольга Михайлівна, Холодило Галина Романівна. Саме в цьому полягає розгадка особливого мікроклімату, аури доброзичливості, настрою на творчі здобутки, взаємодопомоги, толерантного відношення до студентів як до колег.

Навчають студентів пізнавати складні, багатогранні спеціальні дисципліни в поєднанні із практичною роботою за фахом Попіль Ольга Михайлівна, Книш Іванна Іванівна, Визнюк Уляна Петрівна.

Активізація навчально – виховного процесу здійснюється через участь студентів під керівництвом викладачів у науково – практичних конференціях, олімпіадах, «тижнях спеціальних дисциплін», зустрічах «за круглим столом», уроках – екскурсіях.

Застосування нових форм і методів навчання, позааудиторна робота, тісні зв'язки із виробництвом та іншими навчальними закладами гарантують студентам успіх в опануванні престижними обліково-фінансовими та економіко –комерційними спеціальностями.

Відповідно до сучасних вимог фахівець повинен:

 • володіти уміннями, прийомами і методами впровадження передової технології ;
 • постійно поглиблювати свої знання з обліку , аудиту, права;
 • уміти налагоджувати юридичні відносини з керівниками підприємств, банками, податковими органами;
 • бути готовим очолити господарство або його підрозділи, займатися підприємницькою діяльністю;
 • володіти кількома робітничими професіями і при потребі підтвердити свої вміння на ділі.

Фахове формування економічної генерації дає можливість цикловій комісії пишатися своїми випускниками: Олійником Василем Михайловичем, д.е.н., Журавлем Григорієм Павловичем, к.е.н., Коцупатрим Михайлом Миколайовичем, к.е.н., Гайдуцьким Павлом Івановичем, д. е.н., Дерієм Василем Антоновичем, к.е.н., Дудар Любою Іванівною, к.е.н., Скакуном Петром Анатолійовичем, Сагайдаком Романом Анатолійовичем,к.е.н., Чубрей Олександрою Степанівною, к.і.н.,, Степан Нелею Петрівною, к.е.н., Золотим Любомиром Романовичем, к.е.н., Самборським Олегом Павловичем, Танчик Мирославою Дмитрівною, Джумагою Тетяною Іванівною, Бойко Оксаною Миколаївною, Самборським Віктором Васильовичем та іншими провідними спеціалістами з бухгалтерського обліку.

Викладачі циклової комісії обліково – фінансових та економіко-комерційних дисциплін бажають нашим випускникам успішної життєвої дороги, бути знаними, ефективними, самодостатніми, щасливими людьми.

Моя професія – бухгалтер, податківець.

Облік в наш час називають «…мовою бізнесу, його філософією».

Сьогодні фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування – працівник, без якого не може повноцінно функціонувати жодне підприємство. Основним для нього є не просто підрахунок чисел і опрацювання документів, але й комунікабельність та виваженість, здатність до продуктивного ділового спілкування.

Професія фахового молодшого бакалавра з обліку і оподаткування - це надзвичайно широка сфера трудової діяльності, яка вимагає глибоких знань із різних дисциплін та вміння приймати виважені рішення.

 Дана професія має свої плюси:

 • постійна затребуваність на ринку праці;
 • нормований робочий день;
 • додатковий заробіток, ( ведення обліку у декількох підприємствах);
досконале знання чинного законодавства та своїх прав.

Набути добрих знань із фахових дисциплін і стати успішним бухгалтером і податківцем допомагають досвідчені, чуйні, знаючі викладачі на заняттях, навчальних і виробничих практиках, виховних заходах.

Протягом останніх років у лави педагогів вливається нова генерація молодих викладачів із свіжими поглядами на економіку та методи навчання, це: Сапіжак М.В., Луник Л.Б., Визнюк У.П., Холодило Г.Р.

Під час навчання студенти зможуть набути також додаткові робітничі професії:

 • оператор комп'ютерного набору;
 • водій категорії «В» і «С».

На допомогу бухгалтеру приходять сучасні бухгалтерські комп'ютерні програми «1С Бухгалтерія», «Медок», «Парус».

Якісній підготовці фахівців з обліку і оподаткування сприяє наявність лабораторії «Навчальна бухгалтерія», яка є навчально-практичним центром організації навчально-методичної роботи із студентами. В ній студенти мають можливість:

 • ознайомитись із новинками в обліку і оподаткуванні;
 • підібрати потрібні бланки первинного , аналітичного і синтетичного обліку;
 • отримати консультації із: виконання практичного завдання, написання курсової роботи, підготовки доповіді, реферату на НПК, оформлення звіту про виробничу практику та інше. 

Вміння самостійної роботи за фахом студенти набувають на практичних заняттях, науково–практичних конференціях, предметних олімпіадах, виробничій практиці, екскурсіях на виробництво та по визначних місцях. Не так давно наші студенти увійшли в десятку кращих у Міжнародному конкурсі «Diamond Challenge»

 

Студентське життя дуже цікаве. Проводяться тематичні вечори, тижні спеціальностей, конкурс «Кращий за професією», вікторини.

 

Для студентів у коледжі створена належна спортивна база, працюють гуртки художньої самодіяльності, діє студентське самоуправління.

Отримавши диплом фахового молодшого спеціаліста, наші випускники мають право продовжити навчання у Національному університеті біоресурсів та природокористування України та інших вищих навчальних закладах України ІІІ – ІV рівня акредитації, а згодом стати успішними керівниками, вченими, знаними особистостями.

 

Перший крок до успішного здобуття фаху із економічних спеціальностей є вступ у Відокремлений структурний підрозділ «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Запрошуємо випускників 2021-2022 н.р. на навчання до ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України.


Голова циклової комісії: Холодило О. І.

: