Search

Обрати мовуЦиклова комісія математичних

та природничо-наукових дисциплін


З усіх істинних наук,
як твердять Арістотель і Авероес,
наші математичні науки найістинніші
і мають перший ступінь вірогідності,
решта природничих наук іде за ними.

Л.І. Пачолі


Сучасній молодій людині для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Математичні та природничо-наукові дисципліни відіграють особливу роль в житті суспільства, оскільки саме вони визначають розвиток інноваційних технологій і престиж країни на світовій арені.

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої свідомості особистості. Всіх викладачів циклової комісії об'єднує бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи, своїми індивідуальними якостями впливати на становлення студентів, як творчо мислячих, високоморальних, соціально адаптованих особистостей.

До складу комісії математичних та природничо-наукових дисциплін входять висококваліфіковані викладачі, які вміло поєднують педагогічний такт і вимогливість, принциповість і доброзичливість, професійно організовують навчально-виховний процес, про що свідчать неодноразові нагороди Міністерства освіти і науки України, обласного та районного відділів освіти.

Очолює комісію викладач Перит Валентина Володимирівна.

Перит Валентина Володимирівна — викладач хімії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1995 році закінчила хімічний факультет Чернівецького Державного університету ім. Ю.Федьковича за спеціальністю хімік, викладач.


Руснак Світлана Григорівна — викладач фізики і астрономії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України. У 1983 році закінчила фізичний факультет Чернівецького ордена Трудового Червоного Прапора державного університету ім. Ю.Федьковича за спеціальністю фізик, викладач.


Озімінська Орися Яківна — викладач математики та вищої математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1985 році закінчила математичний факультет Чернівецького ордена Трудового Червоного Прапора державного університету ім. Ю.Федьковича за спеціальністю математик, викладач.


Глова Галина Романівна — викладач математики та вищої математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України. У 1984 році закінчила математичний факультет Чернівецького ордена Трудового Червоного Прапора державного університету ім. Ю.Федьковича за спеціальністю математик, викладач.


Хомів Наталія Йосипівна — викладач математики та фізики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1993 році закінчила фізико-математичний факультет Кам'янець-Подільського Державного педагогічного інституту за спеціальністю вчитель математики і фізики.


Лопушинська Ольга Петрівна — викладач географії, спеціаліст першої категорії. У 2004 році закінчила географічний факультет Волинського Державного університету ім. Л.Українки за спеціальністю географ, викладач географії.


Успіх опанування студентами будь-яких предметів, в тому числі предметів природничо-математичного циклу, в значній мірі залежить від того, в якій формі проводиться вивчення, які методи при цьому використовуються. Тому викладачі циклової комісії постійно працюють над своїм самовдосконаленням і над проблемою використання та впровадження нових найсучасніших форм та методів організації навчального процесу.

Циклова комісія тісно співпрацює з кафедрами НУБіП України. Викладачі приймають активну участь у конференціях, семінарах, вебінарах, тренінгах, які проводить НУБіП України.

Гідне місце у роботі зі студентами посідає залучення їх до пошукової та науково-дослідницької роботи. Це сприяє опануванню методології наукових досліджень, удосконалює навички роботи з науковою літературою, розвиває творчу особистість студентів через проведення спостережень та презентацію пошукових проектів. За підсумками роботи творчих груп проводяться науково-практичні конференції.

Досягнення викладачів та студентів з предметів циклу підтверджують призові місця з предметних олімпіад, творчих конкурсів.

Цікаво і змістовно проходять вечори відпочинку та екскурсійні поїздки проведені викладачами циклової комісії.

Ми впевнені, що сучасний фахівець повинен не тільки володіти певними знаннями і професійними навичками, а й уміти самостійно підвищувати свій фаховий рівень, працювати творчо, ініціативно, а тому викладацький колектив циклової комісії математичної та природничо-наукової підготовки активно працює у напрямку впровадження новітніх педагогічних та інноваційних технологій.

Головне в роботі циклової комісії — це вміння виховати у студентів свідоме відношення до навчальної праці, до процесу власного пізнання при вивченні природничо-математичних дисциплін. Тому викладачі комісії завжди у творчому пошуку.


Перит Валентина Володимирівна,

голова циклової комісії математичних
та природничо-наукових дисциплін

: