Search

Початок екзаменаційної сесії

Початок екзаменаційної сесії

Екзаменаційну сесію започаткували старшокурсники технологічного відділення коледжу. Це завершальна сесія перед кваліфікаційними іспитами та захистом дипломних проєктів. Вона розпочалась для здобувачів освіти 41 групи спеціальності «Комп'ютерна інженерія», 41-А та 42 груп спеціальності «Агрономія». Саме складаючи екзамени на цій сесії, майбутні випускники демонструють досягнуті успіхи в опануванні навчальними предметами спеціального циклу.

Так, майбутні фахівці комп'ютерної інженерії демонстрували свої знання з предметів: «Програмне забезпечення» (викладач А.М.Червоняк), «Комп'ютерні системи і мережі»(викладач Ю.Л.Гірчак), «Надійність, діагностика та та експлуатація комп'ютерних систем і мереж» (викладач Т.В.Міщук), «Технічне обслуговування ЕОМ» (викладач І.М.Зубик).

Майбутні агрономи демонстрували глибину опанування предметами: «Технологія виробництва продукції рослинництва (викладачі П.Р.Андрусик та П.М.Коропецький), «Технологія заготівлі і зберігання сільськогосподарської продукції з основами переробки» (викладач Г.Б.Фреяк), «Організація і планування діяльності аграрних формувань» (викладач О.І.Холодило).

Інформація надана Романом АНДРУСИКОМ, завідувачем технологічного відділення коледжу

: