Search

Інформатизація суспільства – важлива складова сьогодення

Інформатизація суспільства – важлива складова сьогодення


 Інформаційні технології відіграють дуже важливу роль у сучасній економіці та суспільстві. Інформація по значимості вже домінує над усіма іншими, не менш важливими ресурсами, які є необхідними для інвестора. Фінансова сфера є найбільш сприятливою та чутливою до нововведень інформаційних систем та технологій, що актуалізує важливість даної дисципліни.

Дисципліна «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах» спрямована на формування сучасних теоретичних знань та практичних навичок студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у сфері функціонування різноманітних фінансових інформаційних систем та технологій з огляду на особливості їх реалізації в Україні.

Інформаційні технології та системи досить стрімко увійшли в побут як звичайних людей, так і компаній різного профілю, у тому числі фінансових. Разом з тим, створення та функціонування інформаційних технологій у фінансово-економічній сфері має свою специфіку. Адже якщо у виробничій та обслуговуючій сферах інформація є зазвичай побічною або результуючою діяльністю, то у фінансах вона є, водночас, і як сировина, так і продукт (результат) фінансово-економічної діяльності. Тому метою дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах» є оволодіння студентами знань щодо основних принципів побудови та функціонування інформаційних систем та технологій в економіці, їх роль та місце у забезпеченні діяльності державних фінансових органів, установ банківської системи, а також загальнодержавних та міжнародних інформаційних економічних систем.

В результаті вивчення дисципліни студенти здають екзамен. В пакет екзаменаційних завдань включено тести для перевірки теоретичних знань, які відображає всі розділи і теми предмету "Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах".  Їх мета - оцінити рівень теоретичних та практичних знань студентів, здобутих в процесі вивчення дисципліни.
Крім того, кожен варіант екзаменаційної роботи складається із практичної частини, а саме вирішення ситуативних задач за допомогою програмного забезпечення.

В умовах сьогодення іспит було проведено в дистанційному форматі. Тестування студенти проходили через ресурс Національної освітньої платформи «Всеосвіта», практичні ситуації вирішували за допомогою відповідного програмного забезпечення.

Вітаю студентів 35-Ф групи з успішним складанням іспиту та бажаю не зупинятись на досягнутому, завжди вірити в себе, щодня зміцнювати свої знання, завжди сміливо йти до вершин успіху та досягати поставлених цілей.


Наталія Леоненко, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії

: