Search

Впроваджуємо новітні технології вирощування зернових культур

Впроваджуємо новітні технології вирощування зернових культур

Останні 20 років у світовій агрономії відбуваються кардинальні зміни у технологіях вирощування продукції рослинництва. В цей період з'являється велика кількість і інших технологічних схем вирощування польових культур: інтегровані, адаптивні та адаптовані, енерго- та ресурсоощадні, екологічно чисті, ЕМ-технології (використання корисних мікроорганізмів та мікробіологічних добрив) та ін.

Тому паралельно з інтенсифікацією технологій послідовно розвивалися і технології, в яких не допускалося застосування агрохімікатів, через те, що

всепрогресуюча інтенсифікація є чужорідною для природи і дедалі частіше буде створювати величезні, навіть непередбачувані нині проблеми. Рано чи пізно людство перейде до екологічних технологій.

Наразі велика увага приділяється біологічним (органічним, екологічним, біодинамічним, адаптивним) технологіям, що засновані на екологізації і біологізації інтенсифікаційних процесів. 

Біологізація – це максимальне узгодження технології з біологічними потребами культури і сорту. Тобто створюються оптимальні умови для розвитку рослинного організму.

Саме таким технологіям надають перевагу у фермерському господарстві батьки студента 4 курсу технологічного відділення Михайла Доскоча.

Останні 5 років у господарстві використовують безплужний обробіток грунту, який оснований на максимальному використанні сидератів.

 

Використання посівів сидеральних культур збагачує ґрунти на органічні речовини, підвищує буферність ґрунтового розчину, знижує його кислотність, підвищує біологічну активність ґрунту та покращує його фізичні властивості – структуру, водопроникність, щільність; знижує забур'яненість посівів, збагачує орний шар грунту на елементи живлення. Слід відзначити різницю у дії сидератів та органічних добрив. Якщо внесення гною – це повернення до ґрунту елементів живлення, що використали рослини для формування біомаси, то сидерація – це мобілізація елементів живлення із нижніх шарів ґрунту та переміщення їх у орний шар. Сидеральні удобрення мають ряд переваг над традиційними органічними ( перегній, компост): витрати на зелені удобрення, як правило, більш ніж у 2 рази нижчі; відсутність насіння бур'янів; можливість використання без обмежень в екологічному землеробстві.

Крім того в господарстві минулого року закладено дослідження по вирощуванню озимої пшениці з нетрадиційною шириною міжрядь 30 см.

Посів озимої пшениці сорту Юлія проводився 24 жовтня з нормою висіву – 100 кг/га та 50 кг/га. Перед посівом в грунт внесено польське добриво Термограм. Насіння оброблено препаратом Мікофренд і гуматом. Проти бур"янів внесено гербіцид Подмарин.

 

Як показують результати, використання такої ширини міжрядь має ряд переваг:

  • по-перше, зменшується норма висіву пшениці з 200 кг/га до 100 та 50 кг/га;
  • по-друге, це дає можливість рослинам краще кущитись, що в свою чергу забезпечує утворення більшої кількості продуктивних стебел;
  • по-третє – утворюється довше стебло та краще розвинений потужний колос.

    Все це разом з використанням сидератів, дає більшу урожайність зерна пшениці, збагачує грунт на поживні речовини, розпушує грунт, та дає можливість зменшити використання хімічних препаратів для боротьби з шкідниками, хворобами та бур'янами.

 

Підготували: Петро КОРОПЕЦЬКИЙ, викладач коледжу,

Михайло ДОСКОЧ, студент 4-го курсу технологічного відділення

 

 

 

 

 

: