Search

Формуємо екологічний світогляд

Варто знати

Формуємо екологічний світогляд

В сучасних умовах Заліщицький фаховий коледж виступає провідним центром залучення молоді до природоохоронної діяльності, ознайомлення з основними напрямами охорони і раціонального використання природно- ресурсного потенціалу в сільському господарстві. Пізнання довкілля допомагає змінити погляди і дії наших студентів, щоб у майбутньому вони не перетворилися на руйнівників біосфери, частинкою якої є самі. Саме у коледжі в студентів формується правильне розуміння екологічних аспектів збереження та охорони навколишнього природного середовища.

Тому особлива роль покладається на спеціаліста у сфері екології та агрономії, який є організатором і провідником заходів щодо охорони природи в розумному поєднанні з завданнями сільськогосподарського виробництва. Без цього сьогодні неможливе ні раціональне використання природних ресурсів, ні розв'язання проблем виробництва, ні охорона навколишнього природного середовища.

Забруднення повітря, як і забруднення вод і грунтів, є процесом глобального значення. При господарській діяльності вивільняється велика кількість енергії, яка вже сьогодні помітно впливає на деякі природні процеси, що призводить до зміни відбиваючої (чи вбірної) спроможності земної поверхні, викидів в атмосферу речовин, які впливають на захисну властивість озонового шару. Про це свідчать зникнення окремих видів рослин і тварин, значне збільшення онкозахворювань шкіри, підвищення температури повітря, різка інтенсифікація атмосферних процесів.

Безпосередньо на стан здоров'я людей, крім глобальних небезпек і загроз, впливають аерозолі, що містять хімічно активні речовини (чадний газ, сполуки сірки, азоту, а також важкі метали: свинець, ртуть, кадмій, цинк, миш'як, нікель, мідь, ванадій (усього понад 40). При високій концентрації у повітрі оксидів азоту часто формується «коричневий смог» - дуже шкідливий для людей, оскільки викликає хвороби органів зору, легенів та серцево-судинні. Кількість викидів шкідливих речовин та рівень забруднення повітря не зменшується.

Основним джерелом штучного забруднення атмосфери є промислові підприємства, транспортні засоби, підприємства комунального сектора, сільського господарства (при обробітку сільськогосподарських угідь отрутохімікатами при внесенні мінеральних добрив), а особливо утилізації побутових відходів – методом спалювання сміття.

Особливу увагу привертають до себе ті люди-«господарі», які спалюють листя, не знаючи, що в опалому листі зимують не тільки шкідники, а й корисні комахи, які навесні та влітку активно знищують ворогів городу й саду. Спалюючи листя, ви не лише знищуєте безкорисливих помічників, а й збіднюєте грунт, позбавляєте коріння дерев захисту від вимерзання.

Пріле листя – це їжа для корисних бактерій, грибів, личинок, комах і дощових черв'яків. Якщо з року в рік у саду згрібати та спалювати листя, порушується ритм утворення грунту, він ущільнюється, пересихає.

Внаслідок ослаблені дерева хворіють, менше живуть. У місці, де було багато багаття, повністю руйнується шар грунту на глибину 1-2 см, відновити який надзвичайно важко.

Листя треба закопувати або готувати з нього компост. Зібране листя (обов'язково у теплу сонячну погоду) добре перетрусіть вилами, щоб повилітали корисні комахи, насипте в яму, накрийте шаром грунту. Докидайте туди різних органічних відходів. У тривалу суху погоду компост полийте. Через 2-3 сезони добриво буде готове і його можна повернути землі.

 

Галина ФРЕЯК , викладач біологічних дисциплін

: