Search

Засідання методичної ради коледжу

Засідання методичної ради коледжу

З початком нового 2022-2023 навчального року активізувалася методична робота навчального закладу. Під керівництвом директора коледжу Бориса Павлюка проведено засідання методичної ради з наступним порядком денним:

1.Про організацію роботи з молодими викладачами;

2. Про підготовку до проведення цикловими комісіями предметних тижнів;

3. Огляд нормативних документів.

Про організацію роботи з молодими викладачами учасників засідання проінформувала Ольга Слободян, кандидат педагогічних наук, методист коледжу. Маючи певний досвід організації такої роботи у попередні роки, вона охарактеризувала основні форми її проведення в новому 2022-2023 навчальному році..

Добре зарекомендували себе предметні тижні, які традиційно проводяться в коледжі протягом навчального року. Про зміст запланованих на цей навчальний рік предметних тижнів учасників засідання проінформували голови циклових комісій:

Ірина Башта, голова циклової комісії агрономічних та еколого-інженерних дисциплін;

Юрій Гірчак, голова циклової комісії комп'ютерно-інженерних дисциплін;

Валентина Перит, голова циклової комісії математичних та природничо-наукових дисциплін;

Ірина Сагайдак, голова циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;

Олександр Холодило, голова циклової комісії обліково-фінансових та економіко-комерційних дисциплін.

У своїх виступах голови циклових комісій назвали ти охарактеризували зміст основних заходів, планованих у рамках проведення предметних тижнів.

Директор коледжу Борис Павлюк та заступник директора з навчальної роботи Михайло Сопилюк відзначили особливу важливість тижнів навчальних дисциплін, підкресливши їх значення для формування інтересу здобувачів освіти до вивчення тих чи інших предметів та підвищення якості знань та професійного зростання в майбутньому.

Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, проінформував учасників засідання про зміст нормативних документів, якими керується колектив коледжу в організації освітньо-виховного процесу.

З обговорюваних питань були прийняті відповідні рішення.

Юрій ВІЙТИК

: