Search

Співпрацюємо в природоохоронній сфері

Співпрацюємо в природоохоронній сфері

Спілкування з природою – ніби ковток живої води для людської душі. Воно бадьорить розум, даруючи єднання з прекрасним і вічним.

«Природа – наш спільний дім, тож давайте будемо спільно дбати про нього» Під таким гаслом розпочався екологічний захід. До студентів екологів, агрономів звернулися запрошені гості: Аркадій Сідоров, начальник відділу еколого-освітньої роботи НПП «Дністровський каньйон»; Ганна Якименко, голова Комітету екоменеджменту і сталого розвитку ПАЕУ, кандидат біологічних наук, експерт з охорони довкілля НЕК «Укренерго», доцент кафедри екології Національного авіаційного університету. Ознайомили з цікавою презентацією, створенням різноманітних проектів, дискутували з питань охорони навколишнього середовища, стану екології міста, району, країни. Піднімались актуальні питання із збереження флори і фауни, особливо зникаючих видів.

В обговоренні взяв участь історик, природолюб, заступник з навчальної роботи Михайло Сопилюк.

Сьогодні цілком зрозуміло, що природу треба берегти. Проте поняття «природа» дуже загальне. Земля чекає від нас мудрості і милосердя. Слід відмітити, що охорона природи - це тільки напрямок сучасної екології, яка використовує усі надбання екології як науки. Нерідко екологічні проблеми є складовою політики, і використовуються в різних напрямках.

22 листопада студенти-екологи, викладачі еколого-біологічних, хімічних дисциплін ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України» взяли участь у ІІІ щорічному екологічному конгресі для студентів (в онлайн-режимі). Відкриття форуму розпочалось з привітання організаторів, включення інтерактивних студій, виступів спейкхолдерів. Обговорювались екологічні проблеми, які стали ключовими в час війни. За сучасних умов суспільного розвитку, перетворень у системі економічних відносин в Україні особливої актуальності набувають проблеми забезпечення сталого розвитку продуктивних сил і екологізації виробництва. Це передбачає приведення у функціональний режим комплексу факторів природоохоронного, організаційного і соціально-екомічного характеру.

Розглядалися питання економії електроенергії, води, газу та інших природніх ресурсів, поводження з небезпечними відходами, тощо.

Природоохоронні заходи вимагають значних як матеріальних, так і фінансових витрат. Тому для реалізації міжнародних програм та угод з проблем охорони навколишнього природного середовища, відтворення ресурсів значний вклад вносять міжнародні фінансові організації.

Галина ФРЕЯК, Валентина ПЕРИТ, викладачі коледжу

: