Search

Забезпечення впровадження нових стандартів, профорієнтаційна робота та про річний звіт…

Засідання педагогічної ради

Забезпечення впровадження нових стандартів, профорієнтаційна робота та про річний звіт…

 

На грудневому засіданні педагогічної ради коледжу обговорені важливі питання діяльності навчального закладу:

  1. Звіт голів циклових комісій про проведену викладачами роботу щодо удосконалення навчально-методичного забезпечення в процесі впровадження нових стандартів фахової передвищої освіти;
  2. Про заходи по організації профорієнтаційної роботи у 2023 році та пропозиції до формування Правил прийому на навчання;
  3. Про результати організації проходження підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу у 2022 році;
  4. Про річний звіт, проєкт кошторису (фінансового плану) та річний фінансовий звіт ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України».

Питання постійного вдосконалення освітнього процесу, підготовки висококваліфікованих фахівців завжди було в центрі уваги педагогічного колективу коледжу. Та особливо воно набуває актуальності з впровадженням нових стандартів фахової передвищої освіти та підготовки фахівців освітнього ступеня «Фаховий молодший бакалавр». Тому в порядку денному засідання педагогічної ради воно стало провідним.

Глибоко, обґрунтовано, спираючись на нормативну базу, перше питання порядку денного проаналізували голови циклових комісій:

Олександр Холодило, голова циклової комісії фінансово-облікових та економіко-комерційних дисциплін

Валентина Перит, голова циклової комісії математичних та природничо-наукових дисциплін

Ірина Башта, голова циклової комісії агрономічних та еколого-інженерних дисциплін

Юрій Гірчак, голова циклової комісії комп'ютерно-інженерних дисциплін.

У виступах голів циклових комісій було відзначено, що дане питання постійно знаходиться в центрі уваги викладачів та неодноразово обговорювалось на засіданнях. У виступах прозвучала думка, що основною метою організаційної, науково-методичної роботи циклових комісій є забезпечення змісту навчання, що відповідає вимогам державних стандартів і потребам регіональної економіки, впровадження прогресивних форм, методів і технологій навчання. Це дозволяє високоякісно здійснювати освітній процес. Враховуючи положення нових стандартів, було проаналізовано перелік компетентностей, які формуються у майбутніх фахівців викладачами циклових комісій та форми, методи та прийоми досягнення цієї мети освітнього процесу.Адже основна мета – підготовка спеціалістів, які будуть конкурентними на ринку праці. Для цього значна увага надається формуванню практичних навиків.

Борис Павлюк, директор коледжу, беручи участь в обговоренні цього питання, відзначив, що на ринку праці роботодавець чекає практика, який прийде з певним багажем знань та отриманих практичних навиків.

Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, подякував головам циклових комісій за ґрунтовний аналіз проведеної роботи з даного питання. Михайло Васильович відзначив, що в сучасних умовах, в умовах воєнного стану, є актуальним удосконалення і доповнення форм і методів роботи по формуванню компетентностей. Необхідно формувати у кожного здобувача освіти розуміння того, що його навчальна робота і майбутній фах мають важливе суспільне значення. Михайло Васильович узагальнив пропозиції, висловлені головами циклових комісій та запропонував врахувати їх у проєкті рішення педради з даного питання.

Валентина Перит, відповідальний секретар Приймальної комісії, ознайомила учасників засідання педради із змістом «Заходів по організації профорієнтаційної роботи у ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України» по залученню абітурієнтів на навчання в 2023 році». У своєму виступі вона охарактеризувала основні заходи, які проведені для досягнення цієї мети.

Володимир Глова, викладач, в ході обговорення даного питання запропонував провести зустрічі з керівниками фермерських господарств з метою залучення до навчання представників фермерських родин.

Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, виступивши співдоповідачем з даного питання, вніс деякі пропозиції, які стосуються Правил прийому у 2023 році. Михайло Васильович звернув увагу на особливості щодо вимог до вступу на навчання та перелік документів вступників. У виступі було підкреслено важливість збереження контингенту студентів.

Борис Павлюк, директор коледжу, взявши участь в обговоренні цього питання, повів мову про форми профорієнтаційної роботи та підкреслив важливість виїзду в навчальні заклади. Борис Степанович наголосив на необхідність активізації роботи по залученню абітурієнтів до Днів відкритих дверей в коледжі, а також в НУБіП України.

Ольга Слободян, методист коледжу, проінформувала учасників педради з третього питання порядку денного. Зокрема, Ольга Петрівна повідомила, що плани і графіки проходження підвищення кваліфікації педагогічних працівників в 2022 році виконано. Вона наголосила, що в 2023 році викладачам, які атестуватимуться, необхідно пройти підвищення кваліфікації до засідання атестаційної комісії.

Борис Павлюк, директор коледжу, доповів про річний звіт, проєкт кошторису (фінансового плану) та річний фінансовий звіт ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України».

З обговорюваних питань засідання педагогічної ради були прийняті відповідні рішення.

Юрій ВІЙТИК

: