Search

Цифровий компонент як важливий елемент удосконалення професійної компетентності викладача

Цифровий компонент як важливий елемент удосконалення професійної компетентності викладача

Якісні зміни в системі освіти неможливі без цифрової трансформації освітнього процесу, яка передбачає максимально повне використання потенціалу цифрових технологій. Цифровізація системи освіти полягає у технологічній та цифровій модернізації інфраструктури закладу освіти, створенні безпечного цифрового освітнього середовища, розвитку цифрової компетентності педагогічних, науково-педагогічних та адміністративних кадрів, які здатні ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі.
Останні роки невпинний процес цифрових трансформацій в освіті України пришвидшили пандемія COVID-19 та повномасштабна війна, які вимушено ще глибше занурили нас усіх у цифровий світ і не дозволили залишитись осторонь.

Цілком логічно, що в таких умовах виникає необхідність підвищення рівня цифрової компетентності учасників освітнього процесу, яка охоплює технічну безпеку та технічну грамотність, інформаційну грамотність, критичне мислення, комунікацію в цифровому освітньому середовищі, створення цифрового контенту, співпрацю, навчання і самонавчання.

Саме тому, займаючись самоосвітою та набуттям і вдосконаленням професійних компетентностей під час планових підвищень кваліфікації педагогічних працівників, так важливо приділяти увагу саме навичкам застосування цифрових технологій.

Тож, задля розширення можливостей використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу, я взяла участь у навчанні в межах програми "Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти", яке тривало з 3 по 16 січня 2023 року .

Курс направлений на організацію ефективної взаємодії між учасниками освітнього процесу за допомогою цифрових інструментів Google, висвітлення особливостей та переваг платформи Google Workspace for Education, яку ВСП «Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого» НУБіП України успішно використовує вже 4 роки.

Курс проходив дистанційно у захищених віртуальних навчальних кімнатах Google Класів, де був забезпечений ефективний зворотний зв'язок через супровід і консультації тренерів у приватних коментарях.

Особливістю програми навчання стало використання інструментів Google для ефективної організації освітнього процесу за допомогою мобільних пристроїв. Курс складався з 3 модулів, які охопили практичні поради використання таких застосунків, як Google Клас, Google Meet, Google Календар, Google Диск, Google Документи, Google Таблиці, Google Форми, Google Презентації, Google Keep, Google Сайти, Google Jamboard. Тема кожного модуля передбачала запис лекції з детальним поясненням принципів роботи у різних застосунках, а також обов'язкове виконання практичних завдань.

Новим досвідом стало навчання і виконання завдань на платформі Google Workspace for Education у незвичній для викладача ролі студента. Це, безумовно, допоможе у вирішенні труднощів у здобувачів освіти, які виникають під час занять або надсилання завдань.

 

Варто відмітити зворотний зв'язок з викладачами курсу, які організували додаткові консультації через відеоконференції в Google Meet, під час яких кожен учасник мав можливість поставити запитання тренеру наживо або продемонструвати екран для вирішення проблемної ситуації.

 

По завершенні курсу всі учасники отримали сертифікати про успішне засвоєння освітньої програми підвищення кваліфікації та удосконалення професійної компетентності (цифровий компонент) в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ECTS) та можливість продовжити навчання на середньому рівні.

Раджу всім скористатись можливістю та стати слухачем курсів, організованих Міністерством освіти і науки України за підтримки Google Україна. Програма курсу триватиме до кінця 2022/2023 навчального року.

Ольга ЗАВІНСЬКА,

викладач коледжу

 

: