Search

Формування підприємницьких здібностей у студентів

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Тиждень економічно-комерційних дисциплін

Формування підприємницьких здібностей у студентів

Цікавим і захоплюючим є навчання у ВСП «Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого НУБІП України».

Одним з основних завдань, над яким працює педагогічний колектив коледжу, є формування у майбутніх спеціалістів сучасного управлінського мислення, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища; прийняття адекватних управлінських рішень; розвиток підприємницької думки.

В рамках тижня економічно-комерційних дисциплін Борисом Павлюком було проведено бізнес-марафон з предмету «Менеджмент» на тему «Складання бізнес-плану розвитку підприємства. Проведення SWOT аналізу» зі студентами 34 групи спеціальності «Облік і оподаткування».

 

Студентам було поставлене завдання підготувати презентації власної бізнес ідеї та проаналізувати сильні та слабкі сторони проекту за допомогою методології SWOT аналізу. Вони творчо підійшли до виконання даної роботи, показали знання матеріалу та присутність підприємницького мислення.

Цікаві бізнес ідеї запропонували студенти Бошкова Тетяна, Кучерко Максим, Миронів Мар'яна та Фурман Руслана.

Саме під час таких занять у студентів формується вміння аналізувати різні економічні ситуації, креативно підходити до вирішення виробничих завдань та приймати правильні управлінські рішення.

Можливо завтра, хтось з них започаткує власну справу, стане успішним підприємцем чи буде працювати в бізнес організації, - тоді в нагоді стануть знання та навички отримані під час навчання в коледжі для розв'язання вже практичних ситуацій та вирішення економічних проблем. Тож навчальна праця сьогоднішніх студентів є запорукою їх майбутніх успіхів у професійній діяльності.

Інформація надана Борисом Павлюком, директором коледжу,

викладачем економічних дисциплін

: