Search

Готуємось до атестації, обмінюємось досвідом…

Відкриті заняття

Готуємось до атестації, обмінюємось досвідом…

Своїм педагогічним досвідом поділився викладач циклової комісії агрономічних та еколого-інженерних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Іван Гулько, провівши відкрите заняття з дисципліни «Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва» на тему «Машини для збирання кукурудзи на зерно».

Метою заняття було сформувати у майбутніх фахівців професійні компетентності, вміння використовувати сільськогосподарську техніку при вирощуванні культур та здатності розв'язувати основні типи завдань професійної діяльності; сформувати уявлення про призначення основних частин і апаратів машин для збирання кукурудзи на зерно та вміння аналізувати їх роботу.

Заняття проведено викладачем у формі лекції з елементами бесіди.

Мотивація пізнавальної діяльності студентів на початку заняття сприяла ефективному засвоєнню нового матеріалу. Актуалізацію опорних знань проведено у вигляді фронтальної бесіди.

Досвідчений викладач у повній мірі використав на занятті інформаційно- технічні можливості навчального кабінету в формі демонстрації тематичного відеофільму, показуючи окремі його фрагменти відповідно до змісту навчального матеріалу.

 

Слід відмітити логічність і послідовність викладення Іваном Михайловичем лекційного матеріалу та вміле використання міжпредметних зв'язків з іншими дисциплінами агрономічного циклу.

Впродовж заняття панувала доброзичлива, позитивна, творча атмосфера, студенти активно залучались викладачем до співпраці при пошуку відповідей на проблемні питання.                            

При обговоренні відкритого заняття присутніми на ньому членами дирекції та викладачами відмічено високий професіоналізм педагога та належний методичний рівень заняття, а також те, що викладач досяг поставленої мети

                                         Ірина БАШТА, голова циклової комісії агрономічних

та еколого-інженерних дисциплін                                

: