Search

«Хімія харчових продуктів»

У ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» викладачем хімічних дисциплін Гев’юк Х.М. проведено відкрите заняття гуртка «Хімія харчових продуктів» зі студентами 21-Е, 31, 41 груп спеціальності «Прикладна екологія». Тема заняття : «Нітрати в харчових продуктах та методи їх визначення».

Керівник гуртка використала між предметні зв’язки з дисциплінами :  «Фізико-хімічні методи аналізу», «Хімія», «Геохімія», «Контроль і безпека сільськогосподарської продукції».

Христина Мирославівна застосовувала при проведенні заняття мультимедійні технології, презентації, прилад для визначення нітратів в овочах - нітратомір рХ-150.1.

В ході роботи розглядались та обговорювались питання про вміст нітратів у харчових продуктах, їхній вплив на організм людини, ознаки отруєнь нітратами, контроль за вмістом нітратів в овочевій продукції та шляхи зниження вмісту нітратів у продуктах харчування під час приготування їжі.

Основну мету заняття було досягнуто, а саме: дослідили шкідливий вплив нітратів на здоров’я і працездатність людини. З’ясували, яким чином розподіляються нітрати в різних органах сільськогосподарських рослин та ознайомитись з основними способами вимірювання їхнього рівня, оцінили одержані результати на основі санітарних норм. Формування у студентів елементів наукового світогляду; розвинути логічне, аналітичне і порівняльне  мислення; розвивати вміння застосовувати набуті знання до практичних потреб.

Заняття відвідали : заступник директора з навчальної роботи Сопилюк М.В., зав.агрономічним відділенням Андрусик Р.В., викладачі – Глова Г.Р., Андрусик О.М., Матвійчук В.П., Зубик І.М., Перит В.В., Фреяк Г.Б., Симотюк Я.Ф., Бачук О.Р., Симака С.П., Баран А.В., Петрів Г.В.


І.В.Костур, секретар педкабінету

: