Search

Черстві й байдужі душі ЧИСТИМИ не бувають

 

 

Сучасна епоха – це епоха бурхливого розвитку науки і техніки,  неконтрольованого зростання населення Землі, поступової деградації природного середовища під впливом негативних антропогенних чинників. В сучасних умовах швидкість науково - технічного прогресу на кілька порядків перевищує адаптаційні можливості існуючих живих організмів. Тому надзвичайно загострились багато проблем, а серед них одна з головних – проблема взаємозв’язку  суспільства і природи, людини і навколишнього середовища. Все це призводить до порушення екологічної рівноваги, що складалася протягом тривалого часу і спричинює появу екологічної кризи, небезпечної для людей і довкілля.

 

 


 

 

Зростаючий антропогенний вплив на навколишнє середовище, його забруднення різними відходами виробництва, поряд з надмірним використання природних ресурсів, стали предметом широкого обговорення і всестороннього вивчення. Саме тому, в цю прекрасну пору в Заліщицькому аграрному коледжі щорічно проводиться тиждень екології, під час якого студенти можуть застосувати свої знання, уміння та навички в непростих умовах сьогодення. В рамках тижня було проведено виховну годину  на тему: “Екологічні проблеми сучасності”, проводились конкурс на кращу стінгазету – “Екологія в моєму житті” та акція “За чисте довкілля”. Під час акції студенти здійснювали санітарну зачистку лісопосадки, дендропарку коледжу та нижнього парку міста Заліщики.

 


Метою даних заходів було акцентувати увагу на тому, що винекнення проблем охорони навколишнього середовища – це результат нераціонального господарювання людини, особливо на сучасному етапі інтенсивного розвитку науки і техніки, ознайомити студентів з існуючими екологічними проблемами свого міста, а також з практичними заходами щодо усунення негативного впливу людської діяльності на природу та його запобігання. Тому для успішного розв`язання екологічних проблем, насамперед, потрібен перехід до утвердження екологічної свідомості як на індивідуальному, так і, на суспільному рівнях. Саме це намагається донести до студентства викладацький склад ВП НУБіП Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого. Сподіваємось, що цей тиждень не пройшов безплідно у їх душах. Хотілося би, щоб усі робили більше доброго у своєму житті, адже допомогти ближньому й берегти природу набагато легше, ніж інколи нам здається. А черстві й байдужі душі ЧИСТИМИ не бувають.


 

Викладач екологічних дисциплін - Баран А. В.

: