Search

Кадровий склад

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

КАДРОВИЙ СКЛАД


У Відокремленому структурному підрозділі «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» до викладацької роботи залучено 73 особи.З них:

  • штатних викладачів – 61 особа;
  • сумісників – 12 осіб.

Серед штатних педагогічних працівників мають:

  • вчений ступінь кандидата наук – 3 особи;
  • педагогічне звання “Викладач-методист” – 21 особа;
  • педагогічне звання “Старший викладач” – 3 особи;
  • вищу кваліфікаційну категорію – 43 особи;
  • почесне звання “Відмінник освіти України” – 12 осіб;
  • почесне звання “Відмінник аграрної освіти та науки” – 1 особа;
  • почесне звання “Заслужений викладач НУБіП України ” – 9 осіб.

Інформація про наявність вакантних посад та порядок їх заміщення


1.

Андрусик Павло Романович – аспірант НУБіП України, викладач спеціальних дисциплін.

Тема дослідження: «Оптимізація елементів технології вирощування сої в умовах Західного лісостепу».

2.

Андрусик Роман Васильович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Тема дослідження: «Вирощування екологічно чистої овочевої продукції».

3.

Атаманчук Людмила Анатоліївна – викладач філологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Удосконалення освітнього процесу шляхом впровадження технологій особистісно зорієнтованого навчання.

4.

Башта Ірина Семенівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Мотивація навчальної діяльності студентів при вивченні агрономічних дисциплін».

5.

Війтик Юрій Петрович – викладач соціально-економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Тема дослідження: «Методичне обґрунтування організації модульно-рейтингового навчання при викладанні суспільних дисциплін».

6.

Гагалюк Василь Васильович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», йому присвоєно почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Активізація науково-пошукової роботи студентів та зв’язок з виробництвом в питаннях агрохімічного забезпечення вирощування сільськогосподарських культур».

7.

Галайдіда Ольга Василівна – викладач економічних та інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Роль інформаційних технологій в освітньому процесі коледжів фахової передвищої освіти».

8.

Гірчак Юрій Леонідович – викладач комп’ютерно-інженерних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Оптимізація технології проектування та будівництва пасивних оптично-волоконних мереж».

9.

Глова Володимир Степанович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Знак Пошани Міністерства аграрної політики України», «А.С. Макаренко», йому присвоєно почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Розвиток кооперативної діяльності на теренах України».

10.

Глова Галина Романівна – викладач математичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», її присвоєно почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні математичних дисциплін».

11.

Гойман Віра Іванівна – викладач філологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Тема дослідження: «Інтенсифікація навчання на основі опорних схем».

12.

Грицишин Стефанія Федорівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Тема дослідження: «Формування професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери в процесі вивчення дисципліни «Плодівництво».

13.

Гулько Іван Михайлович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Забезпечення охорони праці студентів під час проходження навчально-виробничих практик».

14.

Жлуховська Руслана Степанівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Тема дослідження: «Використання інноваційної платформи Classtime при викладанні обліково-фінансових дисциплін».

15.

Завінська Ольга Марківна – викладач іноземної мови, спеціаліст другої категорії.

Тема дослідження: «Переваги та недоліки дистанційного навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей».

16.

Зарівна Богдана Павлівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії , викладач-методист.

17.

Зубик Іван Михайлович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Тема дослідження: «Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни «Основи охорони праці».

18.

Киверига Ольга Юріївна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, нагороджена Почесною грамотою НУБіП України.

Тема дослідження: «Розвиток критичного мислення у студентів».

19.

Книш Іванна Іванівна – викладач спеціальних дисциплін , спеціаліст першої категорії.

20.

Книш Ігор Ярославович – викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Інноваційно-технологічні процеси при вивченні дисципліни «Правознавство».

21.

Козак Володимир Васильович – майстер виробничого навчання, педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії».

Тема дослідження: «Удосконалення техніки керування автомобілем».

22.

Конько Василь Антонович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Тема дослідження: «Застосування інноваційних технологій на заняттях з дисципліни «Правила дорожнього руху».

23.

Коропецький Петро Миколайович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Впровадження інтерактивних технологій навчання в освітньому процесі при викладанні дисципліни «Захист рослин».

24.

Леоненко Наталія Володимирівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Необхідність використання інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством».

25.

Лилик Петро Мирославович – майстер виробничого навчання, педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії».

Тема дослідження: «Керування автомобілем у складних дорожніх умовах».

26.

Лопушинська Ольга Петрівна – викладач загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Тема дослідження: «Упровадження сучасних інноваційних технологій навчання при викладанні дисципліни «Географія».

27.

Лукавецька Леся Михайлівна – викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Комунікативність як пріоритетний напрям в системі діяльності викладача англійської мови».

28.

Марусик Марія Яківна – викладач вищої категорії, старший викладач.

Тема дослідження: «Застосування особистісно-зорієнтованої інноваційної технології у викладанні фінансових дисциплін з метою підвищення якості професійної підготовки студентів».

29.

Міщук Тетяна Віталіївна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст другої категорії.

Тема дослідження: «Використання можливостей віртуальних середовищ для підтримки дистанційного навчання».

30.

Озімінська Орися Яківна – викладач математичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач- методист.

Тема дослідження: «Використання інноваційних технологій на заняттях з математики».

31.

Олійник Марія Дмитрівна – викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Почесними грамотами Верховної Ради України та Міністерства аграрної політики України, її присвоєно почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Формування компетентності студентів через активізацію пізнавальної діяльності на заняттях історії».

32.

Осадчук Світлана Богданівна – викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні іноземної мови».

33.

Папушко Марія Дмитрівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», її присвоєно почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Покращення якості практичних умінь і навичок студентів – запорука фаховості майбутнього спеціаліста».

34.

Пасічник Іван Богданович – майстер виробничого навчання.

Тема дослідження: «Організація практичного водіння автомобіля студентами на дорогах поза населеним пунктом».

35.

Перит Валентина Володимирівна – викладач хімії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. За сумлінну працю має Подяку Міністерства освіти і науки України.

Тема дослідження: «Активізація науково-пошукової діяльності студентів у процесі пізнання дисципліни «Хімія».

36.

Петрів Галина Василівна – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Тема дослідження: «Формування громадянських і патріотичних якостей у студентів у процесі вивчення суспільних дисциплін».

37.

Полева Руслана Михайлівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст.

Тема дослідження: «Інноваційно-технологічні процеси в освітньому процесі фахового коледжу».

38.

Попіль Ольга Михайлівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст другої категорії.

Тема дослідження: «Впровадження інтерактивних методів навчання в освітньому процесі фахового коледжу при викладанні дисципліни «Податкова система».

39.

Пронь Михайло Богданович – викладач комп’ютерно-інженерних дисциплін , спеціаліст.

Тема дослідження: «Вплив стилю педагогічного спілкування викладача на ефективність навчальної діяльності студентів у сучасних умовах».

40.

Радик Алла Василівна – викладач природничих дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів при використанні інноваційних технологій на заняттях біології».

41.

Руснак Світлана Григорівна – викладач фізики і астрономії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», її присвоєно почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Впровадження та використання інноваційних технологій для розвитку пізнавальної активності студентів».

42.

Романович Ярослав Васильович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії, нагороджений Знаком Пошани Міністерства аграрної політики України.

Тема дослідження: «Методичне обґрунтування організації практичних занять з аграрних дисциплін».

43.

Сагайдак Ірина Петрівна – викладач філологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», її присвоєно почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Шляхи формування компетентної особистості на заняттях української мови».

44.

Сидорчук Наталія Ярославівна – викладач комп’ютерно-інженерних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Організація тестового контролю знань у сучасних технологіях навчання з дисципліни «Інформатика».

45.

Ситник Галина Михайлівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

46.

Слободян Ольга Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач гуманітарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Тема дослідження: «Творчий саморозвиток особистості студента в процесі пізнання гуманітарних дисциплін».

47.

Сопилюк Михайло Васильович – викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Знак Пошани Міністерства аграрної політики України», «А.С. Макаренко», Почесною грамотою Верховної Ради України.

Тема дослідження: «Історико-краєзнавчі дослідження Заліщанщини».

48.

Сопівник Любов Йосипівна – викладач біологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник аграрної освіти України», її присвоєно почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Впровадження технології змішаного типу навчання та екологічного виховання в процесі викладання біологічних дисциплін».

49.

Стрільчук Лариса Василівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», її присвоєно почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Розвиток пошуково-пізнавальної активності студентів на заняттях з дисципліни «Бухгалтерський облік».

50.

Тимчук Володимир Іванович – викладач фізичної культури, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Інноваційні технології в системі фізичного виховання студентів».

51.

Токарчук Василь Іванович – викладач фізичної культури, спеціаліст вищої категорії ,викладач-методист.

Тема дослідження: «Впровадження сучасних інноваційних технологій на заняттях фізичної культури».

52.

Тракало Ольга Львівна – викладач гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Особистісно-орієнтований підхід в освітньому процесі».

53.

Фрасуняк Володимир Іванович – викладач дисципліни «Захист України», спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Розвиток військово-патріотичної та спортивно-масової роботи у фаховому коледжі».

54.

Фреяк Галина Борисівна – викладач біологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Упровадження інноваційних технологій навчання на заняттях з біологічних дисциплін з метою забезпечення якісної підготовки фахівців».

55.

Холодило Олександр Іванович – викладач економічних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Тема дослідження: «Структуризація регіонального розвитку національної економіки».

56.

Хомів Наталія Йосипівна – викладач математичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Тема дослідження: «Використання програмних засобів навчального призначення при вивченні математики».

57.

Червоногріцька Ольга Антонівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Вдосконалення видів контролю успішності студентів в освітньому процесі фахового коледжу».

58.

Червоняк Артур Михайлович – викладач комп’ютерно-інженерних дисциплін , спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Сутність процесу розгортання платформи G Suite for Education в навчальному закладі».

59.

Шипітка Борис Іванович – викладач фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Тема дослідження: «Інноваційні підходи до розвитку фізичної культури як здорового способу життя».

60.

Юрійчук Ольга Василівна – викладач філологічних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Тема дослідження: «Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисциплін «Українська мова», «Українська література».

61.

Яремчук Олександра Миколаївна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Тема дослідження: «Організація обліку і контролю на підприємстві».

: