Search

Кадровий склад

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

КАДРОВИЙ СКЛАД


У Відокремленому структурному підрозділі «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» до викладацької роботи залучено 59 осіб.З них:

 • вчений ступінь кандидата наук – 2 особи;
 • педагогічне звання “Викладач-методист” – 22 особа;
 • педагогічне звання “Старший викладач” – 3 особи;
 • вищу кваліфікаційну категорію – 43 особи;
 • почесне звання “Відмінник освіти України” – 11 осіб;
 • почесне звання “Відмінник аграрної освіти та науки” – 1 особа;
 • почесне звання “Заслужений викладач НУБіП України ” – 10 осіб.

Інформація про наявність вакантних посад та порядок їх заміщення


1.

Андрусик Павло Романовичвикладач спеціальних дисциплін, спеціаліст другої категорії.

Тема дослідження: «Оптимізація елементів технології вирощування сої в умовах Західного лісостепу».

2.

Андрусик Роман Васильович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Тема дослідження: «Вирощування екологічно чистої овочевої продукції».

3.

Башта Ірина Семенівна – викладач спеціальних дисциплін, викладач-методист, почесне звання "Заслужений педагогічний працівник НУБіП України".

Тема дослідження: «Мотивація навчальної діяльності студентів при вивченні агрономічних дисциплін».

4.

Війтик Юрій Петрович – викладач соціально-економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Тема дослідження: «Методичне обґрунтування організації модульно-рейтингового навчання при викладанні суспільних дисциплін».

5.

Визнюк Уляна Петрівна – викладач обліково-економічних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

6.

Гагалюк Василь Васильович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Активізація науково-пошукової роботи студентів та зв’язок з виробництвом в питаннях агрохімічного забезпечення вирощування сільськогосподарських культур».

7.

Галайдіда Ольга Василівна – викладач економічних та інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Тема дослідження: «Роль інформаційних технологій в освітньому процесі коледжів фахової передвищої освіти».

8.

Гірчак Юрій Леонідович – викладач комп’ютерно-інженерних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Оптимізація технології проектування та будівництва пасивних оптично-волоконних мереж».

9.

Глова Володимир Степанович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Знак Пошани Міністерства аграрної політики України», «А.С. Макаренко», почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Розвиток кооперативної діяльності на теренах України».

10.

Глова Галина Романівна – викладач математичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні математичних дисциплін».

11.

Гойман Віра Іванівна – викладач філологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Тема дослідження: «Інтенсифікація навчання на основі опорних схем».

12.

Грицишин Стефанія Федорівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Тема дослідження: «Формування професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери в процесі вивчення дисципліни «Плодівництво».

13.

Гулько Іван Михайлович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Забезпечення охорони праці студентів під час проходження навчально-виробничих практик».

14.

Жлуховська Руслана Степанівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Тема дослідження: «Використання інноваційної платформи Classtime при викладанні обліково-фінансових дисциплін».

15.

Завінська Ольга Марківна – викладач іноземної мови, спеціаліст першої категорії.

Тема дослідження: «Переваги та недоліки дистанційного навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей».

16.

Зубик Іван Михайлович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни «Основи охорони праці».

17.

Киверига Ольга Юріївна – викладач спеціальних дисциплін, викладач-методист, нагороджена Почесною грамотою НУБіП України.

Тема дослідження: «Розвиток критичного мислення у студентів».

18.

Книш Іванна Іванівна – викладач спеціальних дисциплін , спеціаліст першої категорії.

19.

Книш Ігор Ярославович – викладач суспільних дисциплін, викладач-методист.

Тема дослідження: «Інноваційно-технологічні процеси при вивченні дисципліни «Правознавство».

20.

Козак Володимир Васильович – майстер виробничого навчання, педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії».

Тема дослідження: «Удосконалення техніки керування автомобілем».

21.

Конько Василь Антонович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Тема дослідження: «Застосування інноваційних технологій на заняттях з дисципліни «Правила дорожнього руху».

22.

Коропецький Петро Миколайович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Впровадження інтерактивних технологій навчання в освітньому процесі при викладанні дисципліни «Захист рослин».

23.

Леоненко Наталія Володимирівна – викладач спеціальних дисциплін, викладач-методист.

Тема дослідження: «Необхідність використання інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством».

24.

Лилик Петро Мирославович – майстер виробничого навчання, педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії».

Тема дослідження: «Керування автомобілем у складних дорожніх умовах».

25.

Лопушинська Ольга Петрівна – викладач загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Тема дослідження: «Упровадження сучасних інноваційних технологій навчання при викладанні дисципліни «Географія».

26.

Лукавецька Леся Михайлівна – викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Комунікативність як пріоритетний напрям в системі діяльності викладача англійської мови».

27.

Савірко Ольга Василівна – викладач обліково-фінансових дисциплін, спеціаліст.

Тема дослідження: «Застосування особистісно-зорієнтованої інноваційної технології у викладанні фінансових дисциплін з метою підвищення якості професійної підготовки студентів».

28.

Міщук Тетяна Віталіївна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Тема дослідження: «Використання можливостей віртуальних середовищ для підтримки дистанційного навчання».

29.

Озімінська Орися Яківна – викладач математичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач- методист.

Тема дослідження: «Використання інноваційних технологій на заняттях з математики».

30.

Олійник Марія Дмитрівна – викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Почесними грамотами Верховної Ради України та Міністерства аграрної політики України, почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Формування компетентності студентів через активізацію пізнавальної діяльності на заняттях історії».

31.

Осадчук Світлана Богданівна – викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні іноземної мови».

32.

Павлюк Борис Степанович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії, директор коледжу.

33.

Перит Валентина Володимирівна – викладач хімії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Подяка Міністерства освіти і науки України.

Тема дослідження: «Активізація науково-пошукової діяльності студентів у процесі пізнання дисципліни «Хімія».

34.

Петрів Галина Василівна – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Тема дослідження: «Формування громадянських і патріотичних якостей у студентів у процесі вивчення суспільних дисциплін».

35.

Полева Руслана Михайлівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Тема дослідження: «Інноваційно-технологічні процеси в освітньому процесі фахового коледжу».

36.

Попіль Ольга Михайлівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Тема дослідження: «Впровадження інтерактивних методів навчання в освітньому процесі фахового коледжу при викладанні дисципліни «Податкова система».

37.

Пронь Михайло Богданович – викладач комп’ютерно-інженерних дисциплін , спеціаліст.

Тема дослідження: «Вплив стилю педагогічного спілкування викладача на ефективність навчальної діяльності студентів у сучасних умовах».

38.

Радик Алла Василівна – викладач природничих дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів при використанні інноваційних технологій на заняттях біології».

39.

Руснак Світлана Григорівна – викладач фізики і астрономії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Впровадження та використання інноваційних технологій для розвитку пізнавальної активності студентів».

40.

Сагайдак Ірина Петрівна – викладач філологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Шляхи формування компетентної особистості на заняттях української мови».

41.

Сидорчук Наталія Ярославівна – викладач комп’ютерно-інженерних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Організація тестового контролю знань у сучасних технологіях навчання з дисципліни «Інформатика».

42.

Ситник Галина Михайлівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

43.

Слободян Ольга Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач гуманітарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Тема дослідження: «Творчий саморозвиток особистості студента в процесі пізнання гуманітарних дисциплін».

44.

Сопилюк Михайло Васильович – викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Знак Пошани Міністерства аграрної політики України», «А.С. Макаренко», почесною грамотою Верховної Ради України.

Тема дослідження: «Історико-краєзнавчі дослідження Заліщанщини».

45.

Сопівник Любов Йосипівна – викладач біологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник аграрної освіти України», почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Впровадження технології змішаного типу навчання та екологічного виховання в процесі викладання біологічних дисциплін».

46.

Стрільчук Лариса Василівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Тема дослідження: «Розвиток пошуково-пізнавальної активності студентів на заняттях з дисципліни «Бухгалтерський облік».

47.

Тимчук Володимир Іванович – викладач фізичної культури, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Інноваційні технології в системі фізичного виховання студентів».

48.

Токарчук Василь Іванович – викладач фізичної культури, спеціаліст вищої категорії ,викладач-методист.

Тема дослідження: «Впровадження сучасних інноваційних технологій на заняттях фізичної культури».

49.

Тракало Ольга Львівна – викладач гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Особистісно-орієнтований підхід в освітньому процесі».

50.

Фрасуняк Володимир Іванович – викладач дисципліни «Захист України», спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Розвиток військово-патріотичної та спортивно-масової роботи у фаховому коледжі».

51.

Фреяк Галина Борисівна – викладач біологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Упровадження інноваційних технологій навчання на заняттях з біологічних дисциплін з метою забезпечення якісної підготовки фахівців».

52.

Холодило Олександр Іванович – викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Структуризація регіонального розвитку національної економіки».

53.

Хомів Наталія Йосипівна – викладач математичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Тема дослідження: «Використання програмних засобів навчального призначення при вивченні математики».

54.

Червоногріцька Ольга Антонівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Вдосконалення видів контролю успішності студентів в освітньому процесі фахового коледжу».

55.

Червоняк Артур Михайлович – викладач комп’ютерно-інженерних дисциплін , спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Процес інтеграції корпоративних інструментів Google Workspace в навчальному закладі».

56.

Шипітка Борис Іванович – викладач фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Тема дослідження: «Інноваційні підходи до розвитку фізичної культури як здорового способу життя».

57.

Юрійчук Ольга Василівна – викладач філологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисциплін «Українська мова», «Українська література».

58.

Яремчук Олександра Миколаївна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Тема дослідження: «Організація обліку і контролю на підприємстві».

59.

Сапіжак Михайло Володимирович – викладач обліково-фінансових дисциплін, спеціаліст.

Тема дослідження: «Державний борг, як засіб реалізації економічної стратегії держави».


АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

2024

Відповідно до п.5 ІІІ розділу Положення про атестацію педагогічних працівників педагогічний працівник , який атестується, може подати до атестаційної комісії документи в паперовій або електронній формі.

Електронний варіант документів (формат РDF, кожен документ в окремому файлі) можна надіслати на адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів в електронній формі з підтвердженням про отримання: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Строк дії електронної пошти: з 15 жовтня 2023 р. по 15 березня 2024 р.

Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2024 році:

 1. Гірчак Юрій Леонідович;
 2. Грицишин Стефанія Федорівна;
 3. Савірко Ольга Василівна;
 4. Сидорчук Наталія Ярославівна;
 5. Червоняк Артур Михайлович.

Строк проведення чергової атестації педагогічних працівників у 2024 році — 27 березня.

З 19.10.2023 р. до 23.11.2023 р. – ознайомлення членів атестаційної комісії з поданими та зареєстрованими документами педагогічних працівників, які атестуються у 2024 році.

Оцінка професійних компетентностей педагогічних працівників з урахуванням посадових обов’язків.

Список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації у 2024 році :

 1. Радик Алла Василівна
 2. Юрійчук Ольга Василівна
 3. Міщук Тетяна Віталіївна
 4. Книш Іванна Іванівна
 5. Полева Руслана Михайлівна
 6. Визнюк Уляна Петрівна
 7. Завінська Ольга Марківна

Рішення атестаційної комісії І рівня ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України» . Протокол № 4 від 20.12. 2023 р.
Строк проведення позачергової атестації педагогічних працівників у 2024 році – 27 березня.

З 25 грудня по 29 грудня 2023 р. педагогічний працівник , який позачергово атестується, може подати до атестаційної комісії документи в паперовій або електронній формі відповідно до п.5 ІІІ розділу Положення про атестацію педагогічних працівників.
Електронний варіант документів (формат РDF, кожен документ в окремому файлі) можна надіслати на адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів в електронній формі з підтвердженням про отримання:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Строк дії електронної пошти: з 15 жовтня 2023 р. по 15 березня 2024 р.

: