Search

Участь викладачів коледжу у Міжнародній науково-практичній конференції

Участь викладачів коледжу у Міжнародній науково-практичній конференції

Викладачі ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України взяли активну участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародні тенденції формування професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування» яка відбулася 16-17 вересня у Національному університеті біоресурсів та природокористування України.

ЇЇ організаторами виступила кафедра обліку та оподаткування університету. Конференція була приурочена 70-річчю економічного факультету НУБіП України.

В роботі конференції, що відбувалася в дистанційному режимі, взяли участь більше 100 учасників, серед яких науковці зарубіжних університетів, представники закладів вищої освіти України, викладачі структурних підрозділів НУБіП України. За підсумками засідання було розроблено Резолюцію з пропозиціями щодо вдосконалення підготовки фахівців з обліку та оподаткування відповідно до сучасних вимог суспільства та бізнесу.

Викладачі нашого коледжу підготували наступні доповіді:

 • Стрільчук Л.В. Практична підготовка студентів – запорука конкурентоспроможності фахівців на ринку праці;
 • Книш І.І.Дуальна форма здобуття освіти як модель удосконалення якості підготовки фахівців з обліку і оподаткування;

 • Галайдіда О.В. Використання ІКТ в економічній освіті – каталізатор формування процесу отримання знань студентами;
 • Попіль О.М. Перспективи розвитку малого бізнесу в умовах глобалізації та євроінтеграції України з Європейським союзом;
 • Жлуховська Р.С. Використання інноваційної платформи Classtimeпри викладанні обліково-фінансових дисциплін;
 • Яремчук О.М. Розвиток критичного мислення у студентів облікових спеціальностей;
 • Пронь М.Б.Інформаційно-комунікаційні технології – засіб забезпечення конкурентоспроможності майбутніх фахівців.

  Теми, які піднімалися та обговорювалися на конференції є актуальними та важливими, адже кожен її учасник мав можливість зробити висновки щодо перспектив подальшого розвитку спеціальності «Облік і оподаткування» та необхідність своєї активної участі в даному процесі.

  Л.В.Стрільчук,

  завідувачка економічного відділення

: