Search

Обрати мовуЦК агрономічних та еколого-інженерних дисциплін

Циклова комісія агрономічних

та еколого-інженерних дисциплін


Сучасна освіта, окрім надання знань, має прищепити молодій людині здатність самостійно засвоювати знання, оволодівати потрібною інформацією та творчо осмислювати її. Тобто освіта покликана навчити майбутнього громадянина на основі отриманих знань адаптуватись до суспільства, яке змінюється, підвищувати свій теоретичний та професійний рівень.

Метою навчально-педагогічної діяльності викладачів циклової комісії агрономічних та еколого-інженерних дисциплін є не лише дати студентам достатній запас знань з профілюючих предметів, а також сформувати у них вміння і практичні навички, необхідні майбутнім спеціалістам. Викладачі разом зі студентами, гуртківцями в умовах базових господарств, виробничої частини та колекційно-дослідного поля коледжу проводять дослідницьку та пошукову роботу. Основним завданням викладачів є розвиток навичок самостійної роботи, заохочення студентів до вирішення завдань, які мають важливе практичне значення для розвитку аграрного сектору нашої держави.

Тому одним із напрямів діяльності нашої циклової комісії є організація системи науково-дослідної роботи як однієї з складових частин підготовки фахівців європейського зразка.

За час навчання студенти спеціальності «Агрономія» опановують технологічні особливості вирощування високих врожаїв с/г культур, навчаються ефективно застосовувати енергоощадні екологічно-чисті технології вирощування польових культур, системи обробітку грунту та меліорації, систему збереження і підвищення біологічної родючості грунтів, методику закладання польових досліджень. Окрім того, випускники-агрономи здобувають такі робітничі професії:

  • тракторист - машиніст с/г виробництва категорій «А», «В»,
  • водій автомобіля категорії «В»,
  • водій категорії «В», «С»,
  • квітникар-озеленювач,
  • бджоляр,
  • оператор ветеринарної обробки тварин.

Фахові знання, вміння і навички студенти одержують від викладачів – професіоналів, а саме: Андрусика Р.В. – зав. технологічним віддділеням, Сопівник Л.Й., Башти І.С. – голови циклової комісії, Гагалюка В.В., Глови В.С., кандидата педагогічних наук Слободян О.П., Гулька І.М., Конька В.А., Червоногріцької О.А., Грицишин С.Ф., Коропецького П.М., Романовича Я.В., молодих викладачів Андрусика П.Р., Полевої Р.М., майстрів виробничого навчання. Ці педагоги професійно спрямовують студентів на практичне застосування знань.

Вміло поєднують теорію з практикою і роблять вагомий внесок у підготовку фахівців спеціальності «Екологія» викладачі Фреяк Г.Б., Радик А.В., одночасно даючи додаткові знання для одержання робітничої професії – лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу.

Студенти коледжу є активними учасниками науково-практичних конференцій за результатами науково-дослідної та пошукової роботи.

Викладачі циклової комісії мають чимало цікавих задумів та планів, спрямованих на вдосконалення підготовки фахівців аграрного виробництва. Є бажання працювати, є почуття оптимізму, а це і є запорукою якісної підготовки висококваліфікованих фахівців.


Голова циклової комісії: Башта І.С.

: