Search

Керівництво коледжу

Коледж на шляху розвитку


Павлюк Борис Степанович

виконувач обов’язків директора ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України


Наш коледж – заклад фахової передвищої освіти, що має більш як столітній досвід навчання висококваліфікованих спеціалістів. Зараз в коледжі навчається 540 студентів. Ведеться підготовка фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» та ОПС «Фаховий молодший бакалавр» за 7 спеціальностями.
Колектив викладачів налічує 67 педагогічних працівників, об’єднаних в 5 циклових комісій які створюються для проведення виховної, навчальної і методичної роботи. Матеріальна база включає в себе навчальний комплекс, розрахований на 960 студентів, в якому обладнано 45 кабінетів і лабораторій, в т.ч. кабінет для дистанційного навчання (проведення on-line лекцій з НУБІП України, 2 лекційних зали на 60 місць кожний, інформаційно-видавничий центр, зал – “Методичний кабінет”, суспільно-побутовий корпус, в якому розташовані спортивний та 2 тренажерних зали, стрілецький тир, їдальня, бібліотека з читальним залом на 150 місць, актовий зал на 306 місць, музей історії навчального закладу, зал народних традицій “Українська світлиця”. Спеціалізовані навчальні кабінети і лабораторії оснащені технічними засобами навчання, проекційною апаратурою, магнітофонами, телевізорами, мікро ЕОМ. Постійно проводиться робота із заміни, оновлення обладнання та комп’ютерної техніки. Оновлення обладнання, парку комп’ютерної техніки проводиться за рахунок коштів загального та спеціального фонду. У навчальному процесі використовується 175 ПК.
В коледжі створені передумови для переходу на інноваційні технології навчання: 5 мультимедійних аудиторій, кабінет для дистанційного навчання (проведення on-line лекцій), у стадії розвитку перебувають інформаційні ресурси та комп’ютерні технології навчання, створюється структурована комп’ютерна й телекомунікаційна мережі.
До спортивного комплексу коледжу входять: спортивний зал, літня спортивна площадка, футбольне поле, 50-ти метровий тир, площадка для стройової підготовки, два тренажерних зали, необхідні споруди і обладнання для кабінетів фізичного виховання та допризовної підготовки.
В плані реалізації головного нашого завдання – підготовки фахівців ми працювали більше над удосконаленням форм і методів навчальної роботи. Основні пріоритети в навчально-методичній роботі коледжу:
- це курс на інноваційні форми і методи підготовки фахівців, оновлення ліцензованого програмного забезпечення, створення електронних каталогів, розширення електронних баз даних в бібліотеці коледжу;
- це постійне оновлення змісту навчальних дисциплін, особливо фахового спрямування – максимальна їх прив’язка до господарської практики в умовах сьогодення та з врахуванням переходу на нові стандарти підготовки фахівців.
Змін багато, живемо в такий час, що без змін, руху і оновлення немає розвитку. Коледж чекає нових студентів на навчання, а випускникам щиро бажаємо гідно і успішно продовжити своє професійне становлення на щасливій життєвій дорозі.


Склад керівних органів


Річні звіти про діяльність


Наглядова рада коледжу


: