Search

Циклові комісії

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Циклові комісії


ЦК агрономічних та еколого-інженерних дисциплін

ЦК фінансово-облікових дисциплін

ЦК економічних та комерційних дисциплін

ЦК математичних та природничо-наукових дисциплін

ЦК гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

ЦК комп'ютерно-інженерних дисциплін

Секція екологічних дисциплін

Секція комерційних дисциплін

Секція економічних дисциплін


Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи у закладі фахової передвищої освіти є циклова комісія. Циклова комісія є об’єднанням викладачів певної дисципліни чи споріднених дисциплін, основними завданнями якої є організація педагогічних працівників закладу освіти на вдосконалення змісту навчальної і виховної діяльності.

Циклова комісія створюється для організації методичної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу.

Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом, і здійснюється за такими напрямками:

  • Забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін.
  • Розробка та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього процесу.
  • Розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекцій, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових та дипломних робіт (проектів).
  • Розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій.
  • Керівництво дослідницькою та науковою роботою, технічною творчістю студентів.
  • Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.
  • Організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів , виставок творчих робіт студентів тощо.
  • Організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДМЕТНУ (ЦИКЛОВУ) КОМІСІЮ

: