Search

Бібліотека

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Бібліотека


Сучасна бібліотека – це не просто книгозбірня, а й відкритий кожному безмежний інформаційний світ; це храм духовності, до якого завжди можна прийти не тільки в пошуках істини, а й за розрадою, прагненням досягти душевної рівноваги. Для більшості людей бібліотеки – це частина їхнього життя.

На сьогодні бібліотека в коледжі є унікальним центром документальної пам'яті народу: вона зберігає величні багатства знань і думок, піклується про те, щоб ці багатства, зібрані людством, служили сучасним і прийдешнім поколінням. Бібліотека покладає на себе важливе завдання – навчити студентів-користувачів учитися із захопленням, використовувати свій час раціонально, сформувати відповідальне ставлення до набуття знань та стійку потребу до навичок самоосвіти, вміння застосовувати набуті знання в життєвій діяльності.

Сучасні умови ставлять перед бібліотеками навчального закладу щоразу нові завдання. Проте, протягом всієї діяльності бібліотеки найактуальнішим залишається формування фонду, а в сучасних умовах комплектування навчально-науковими виданнями для створення інформаційної інфраструктури на базі бібліотеки із застосуванням нових технологій.

Коледжівська книгозбірня повністю укомплектована книгами за програмами з дисциплін, що вивчаються. Це – підручники, посібники, довідники, допоміжні видання, практикуми, а також фахові періодичні видання.

Станом на 1.01.2023 року фонд бібліотеки налічує 55274 книжкових одиниць, з яких 9120 тис. в електронному варіанті.

Електронні ресурси діляться на дві частини, перша – це ліцензовані підручники, посібники ресурси мережі ІНТЕРНЕТ. Друга – це надбання бібліотеки: власні бази даних (БД), а також електронний ресурс кожного викладача з усіх дисциплін, що викладаються в коледжі.

В бібліотеці також діє зона WI – FI, тож усі користувачі мають змогу працювати з власними електронними пристроями. Бібліотека активно працює над розширення асортименту послуг для користувачів використовуючи мережеві технології, в той же час не залишається поза увагою і традиційні методи поширення інформації – через книгу.

Важливу роль у підготовці сучасних спеціалістів відіграє ІНТЕРНЕТ. Його використовують і студенти і викладачі. Через ІНТЕРНЕТ користувачі здійснюють пошук матеріалів для написання курсових робіт, рефератів та доповідей. Використовується комп'ютерна техніка також і при підготовці та проведенні інформаційно-масових заходів: читацьких конференцій,усних журналів, літературних вечорів, духовних годин, днів спеціаліста, предметних тижнів.

Використовуємо художні та документальні фільми, а також відеопрезентації, створені бібліотекарями, викладачами та студентами коледжу:

  • «Подорож Дністровим каньйоном»,
  • «Бібліотеці коледжу – 115»
  • «Від садівничої школи – до агроколеджу», по книзі М.В.Сопилюка «На переломі століть…»,
  • «Радуйся, Діво Благословенна.Славу співаєм Тобі».

Бібліотека коледжу активно сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, пропагує та розкриває зміст загальнолюдських цінностей, виховує інформаційну культуру читачів шляхом проведення читацьких конференцій, усних журналів, літературно-мистецьких та тематичних вечорів, літературних, бібліотечних, духовних,інформаційних годин, обговорення та презентації книг, зустрічі з поетами, письменниками, знаними людьми нашого краю.

Організовуючи виховні заходи традиційно вносимо щось інноваційне і цікаве, дбаємо про те, щоб бібліотека розвивала в студентів світогляд і культуру, навчила зберігати минуле нашого народу, звичаї і традиції.

: