Search

Кабінети і лабораторії

Кабінети і лабораторії


Організація навчальновиховного процесу в коледжі спрямована на подальшу модернізацію змісту навчання, методологічних підходів, в тому числі створення сучасної системи інформаційного забезпечення, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації — тобто створення такого освітньо розвивального середовища, яке забезпечило би підготовку фахівця конкурентоспроможного на ринку праці, а також успішне конкурування коледжу серед аналогічних вищих навчальних закладів, як суб'єктів ринку освітніх послуг. Вирішення цих завдань забезпечують навчальні кабінети і лабораторії коледжу.

Перелік кабінетів та лабораторій які функціонують в коледжі:

 • Лабораторія кооперації
 • Лабораторія основ технології галузі, тваринництва і бджільництва
 • Лабораторія захисту рослин  з основами мікробіології
 • Кабінет менеджменту та агробізнесу
 • Кабінет охорони праці і безпеки життєдіяльності
 • Кабінет автосправи і правил дорожнього руху
 • Лабораторія загальної хімії і агрохімії
 • Кабінет товарознавства і маркетингу
 • Лабораторія  хімії
 • Лабораторія тракторів і с\г  машин
 • Кабінет соціально-гуманітарних дисциплін
 • Кабінет української мови і літератури
 • Кабінет основ законодавства
 • Кабінет комерційних дисциплін
 • Лабораторія ботаніки з фізіологією рослин і основами екології
 • Лабораторія загальної екології та раціонального природокористування
 • Лабораторія технології виробництва плодів
 • Кабінет економіки підприємств АПК
 • Лабораторія технології виробництва овочів
 • Кабінет аналізу і контролю
 • Лабораторія землеробства з грунтознавством і меліорацією
 • Кабінет планування організації діяльності підприємств
 • Лабораторія дистанційного навчання
 • Компютерна лабораторія навчальної бухгалтерії (АРМ бухгалтера)
 • Мікропроцесорної техніки
 • Теорії електричних та магнітних кіл
 • Периферійних пристроїв, надійності, діагностики та експлуатації КСМ
 • Комп’ютерних мереж з виходом в Інтернет
 • Програмного забезпечення ПК
 • Інформаційних систем і технічних засобів навчання
 • Лабораторія програмування
 • Кабінет основ інформатики і обчислювальної техніки
 • Лабораторія інформаційних систем і технологій
 • Лабораторія фізики і електротехніки
 • Лабораторія інформаційних систем і технологій
 • Кабінет статистики
 • Лабораторія  навчальної бухгалтерії
 • Кабінет бухгалтерського обліку
 • Кабінет фінансів
 • Лабораторія технології зберігання і переробки продукції
 • Кабінет англійської мови
 • Кабінет німецької мови
 • Кабінет математики
 • Кабінет зарубіжної літератури
 • Лабораторія технології виробництва продукції рослинництва та основ дослідної справи
 • Кабінет організації природокористування і приладів та методів контролю за навколишнім середовищем
 • Кабінет історії
 • Кабінет фізичного виховання
 • Кабінет Захисту Вітчизни
 • Лабораторія «Електромонтажна дільниця»
 • Лабораторія електричних та магнітних кіл
 • Кабінет практичного навчання робітничої професії «Тракторист»
 • Лабораторія якості і безпеки с\г продукції
 • Зал «Наддністрянська світлиця»
 • Конференц-зал
 • Танцювальний зал
 • Музей історії коледжу – Війтик Ю.П.
 • Кабінет профорієнтації та працевлаштування
 • Навчальна пасіка
 • Колекційно-дослідне поле
 • Колекційно-дослідні ділянки і навчальна теплиця
 • Дендропарк
 • Навчальний тир
: