Search

Рада роботодавців

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Рада роботодавцівРегулярно проводяться зустрічі адміністрації навчального закладу з потенційними роботодавцями нашого регіону. Рада роботодавців є дорадчим органом ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України».

Метою діяльності Ради є формування ефективних та продуктивних зв'язків навчального закладу з роботодавцями для покращення якості освітніх послуг та ефективності роботи навчального закладу в цілому.

Колектив коледжу зацікавлений в підвищенні якості освітнього процесу та випуску спеціалістів, які найповніше відповідали б запитам роботодавців, які, в свою чергу, хочуть бачити серед своїх майбутніх працівників компетентних, ерудованих сучасних фахівців, здатних успішно виконувати свої функціональні обов'язки.

Основними завданнями Ради роботодавців є:

 • підвищення іміджу коледжу на ринку освітніх послуг регіону та України;
 • забезпечення фінансової стабільності коледжу;
 • прогнозування потреб ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності;
 • надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців спеціальності;
 • оцінка якості навчальних планів і програм підготовки фахівців. Участь у розробці змісту, інформаційно-методичного і матеріально-технічного забезпечення вибіркової складової навчальних планів та програм підготовки фахівців;

 • спільна реалізація і ресурсна підтримка навчальних програм, виробничих і переддипломних практик студентів;
 • залучення студентів до реальної виробничої і дослідницької діяльності підприємств і організацій - партнерів коледжу;
 • розвиток інфраструктури партнерства, створення спільних лабораторій тощо;
 • залучення працівників установ, підприємств і організацій до освітнього
 • процесу (читання лекцій, проведення практичних занять, керівництво виробничими практиками, курсовим і дипломним проектуванням);

 • розробка і апробація ефективних механізмів взаємодії коледжу з підприємствами-роботодавцями;
 • проведення спільних конференцій, семінарів для студентів, викладачів тощо;
 • створення бази даних передових підприємств України, що можуть забезпечити на високому рівні практичну підготовку студентів;
 • участь в екзаменаційних комісіях з атестації здобувачів фахової передвищої освіти. Участь в оцінці якості (експертизі) підготовки випускників;
 • забезпечення працевлаштування випускників коледжу (попереднього закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем);
 • постійний моніторинг якості підготовки фахівців серед випускників та провідних роботодавців;
 • організація на базі підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації і стажувань педагогічних працівників і співробітників коледжу.

: