Search

Адміністративно-господарська частина

Адміністративно-господарська частина


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Адміністративно-господарська частина є структурним підрозділом закладу фахової передвищої освіти, яка здійснює господарське обслуговування.

1.2 У своїй діяльності адміністративно-господарська частина керується Конституцією України, законами України, Кодексом законів про працю України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженнями та наказами директора закладу фахової передвищої освіти, а також цим Положенням.

1.3 Очолює адміністративно-господарську частину заступник директора закладу фахової передвищої освіти з адміністративно-господарської роботи, який безпосередньо підпорядковується директору закладу фахової передвищої освіти.


2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ


Основними завданнями адміністративно-господарської частини є:

2.1 Зміцнення матеріально-технічної бази закладу фахової передвищої освіти.
2.2 Забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.


3. ФУНКЦІЇ


Адміністративно-господарська частина відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

а) Здійснює контроль за технічним станом та експлуатацію будівель і споруд закладу фахової передвищої освіти, опалювальних систем, систем водопостачання та водовідведення, систем електропостачання та газопостачання.
б) Організовує поточний і капітальний ремонти, реконструкцію навчальних та службових приміщень, бере участь у підготовці договірної документації на виконання ремонтних робіт з підприємствами, здійснює нагляд за якістю їх виконання.
в) Здійснює нагляд за технічним станом засобів навчання, за необхідності у встановленому порядку здійснює їх ремонт та списання, відповідає за збереження матеріальних цінностей.
г) Контролює технічний стан, своєчасне оформлення технічної документації на експлуатацію транспортних засобів, що знаходяться на балансі закладу фахової передвищої освіти, оформляє дефектні акти.
д) Контролює дотримання норм і правил з електробезпеки працівниками та студентами.
е) Оформляє та здійснює контроль за виконанням договорів оренди об’єктів нерухомості.
ж) Здійснює забезпечення закладу фахової передвищої освіти навчально- наочними посібниками, навчальним обладнанням, інструментами, господарським та канцелярським обладнанням, меблями, інвентарем, комп’ютерною технікою, технологічним обладнанням та контролює економне та раціональне їх використання.

Бере участь:

  • у роботі комісій з приймання в експлуатацію відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони праці;
  • у розробленні положень, інструкцій, розділу «Охорона праці» Колективного договору, актів з охорони праці, що діють у вищому навчальному закладі;
  • у роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Контроль за:

  • своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;
  • станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;
  • санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;
  • дотриманням у належному, безпечному стані території закладу фахової передвищої освіти, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;
  • своєчасним проведенням первинного (на робочому місці) та повторного інструктажів з охорони праці;
  • забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;
  • виконання приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці.


РІЧНІ ПЛАНИ ЗАКУПІВЕЛЬ

: