Search

Відділення

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Відділення


Технологічне

Економічне

Заочна форма навчання

Міжкафедральна навчальна лабораторія НУБіП України на базі Заліщицького фахового коледжу


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ КОЛЕДЖУ

ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України у своєму складі має такі основні структурні підрозділи:

  • 2 відділення: технологічне, економічне.
  • В структурі відділень функціонують навчальні кабінети та лабораторії; науково-навчальні виробничі профільні лабораторії; методичний кабінет; бібліотека; громадсько-культурний комплекс; оздоровчо-спортивний комплекс; навчально-інформаційний комп’ютерний центр;
  • Циклові комісії: математичних та природничо-наукових дисциплін; гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; обліково-фінансових дисциплін; економічних дисциплін; комерційних дисциплін; агрономічних та інженерно-технічних дисциплін; екологічних дисциплін; керівників академічних груп.

Відділення працюють над забезпеченням якісної підготовки фахівців, впровадженням інноваційних інформаційних технологій навчання, розвитком матеріально-технічної бази, вивченням міжнародного досвіду підготовки фахівців. Ведеться підготовка фахівців, як традиційних для закладів нашого профілю спеціальностей – виробництво і переробка продукції рослинництва, організація і технологія ведення фермерського господарства, бухгалтерський облік, економіка підприємства, так і спеціалістів в галузі прикладної екології, комерційної діяльності, фінансів і кредиту, обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

Викладачі відділень працюють над тим, щоб максимально наблизити рівень теоретичних і практичних знань та навичок, які отримують випускники до потреб реального виробництва. У коледжі працюють 88 штатних викладачів. Серед педагогічних працівників мають: педагогічне звання «Викладач-методист» – 22 особи, педагогічне звання «Старший викладач» – 4 особи, вищу кваліфікаційну категорію – 49 осіб, почесне звання «Відмінник освіти України» – 16 осіб, почесне звання «Відмінник аграрної освіти та науки» – 1 особа, почесне звання «Заслужений викладач НУБіП України» – 8 осіб.

: