Search

Історія коледжу

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Історія коледжу


Я Вас люблю, Заліщики мої,
Господнє диво, перли України,
Купаєтесь у вічному Дністрі,
Змиваючи з віків сліди руїни.

Антін Субчак

В цьому містечку і знаходиться ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України, який за час свого існування надбав велику і цікаву біографію.

Зародившись від школи садівників ще на початку минулого століття навчальний заклад за тривалі роки діяльності накопичив славних традицій, науково-навчального досвіду та гарний людський потенціал працівників та студентів.

Навчальний заклад створений у 1939 році, як Заліщицький сільськогосподарський технікум на базі школи садівництва, яка функціонувала з 1898 рoку. Заліщицька садівнича школа була одним з перших закладів сільськогосподарської освіти на західноукраїнських землях та східній Польщі. Свою роль в становленні і розвитку цього навчального закладу в перші десятиріччя відіграли урядовці та діячі краю Л.Білінський, Т.Цінський, його перші керівники К.Бжезинський, В.Кучера, В.Кубік.

В кінці 20-х – на початку 30-х років провідним напрямом професійної спеціалізації школи стає виноградарство та виноробство. Розвиток цих галузей відбувся завдяки діяльності відомого фахівця виноградарства Г.Заругевича, директора закладу М.Літинського. Після Першої світової війни, школа відновила і розширила свою діяльність. В 1927 році Крайовий заклад садівничий в Заліщиках розпорядженням президента Польщі об’єднаний в одне ціле з Пулавським Державним науковим інститутом сільського господарства. В 1931 році навчальний заклад реформовано на „Державну сільськогосподарську школу садівництва, овочівництва та бджіль­ництва в Заліщиках".

В той час велику роль у поширенні сільськогосподарських знань та розвитку хліборобської культури селян відіграли українські товариства „Просвіта” і „Сільський господар”. З ініціативи Євгена Храпливого розвивався також хліборобський вишкіл молоді. Саме завдячуючи його діяльності, українська молодь отримала можливість здобувати хліборобські знання.

В передвоєнний період директором навчального закладу, який з березня 1939 року отримав назву „Державна садівнича школа в Заліщиках" був Станіслав Стжелєц.

Перший прихід більшовиків та Друга світова війна, поклала початок новим випробуванням. Восени 1939 року з приходом радянської влади садівнича школа реформується в технікум плодоовочівництва та городництва. Згодом почалася нова окупація – німецька. Німці не стільки заохочували розвиток освіти, як готували робочу силу для рейху. З осені 1941 року фаховий навчальний заклад в Заліщиках відновлює свою діяльність, як Державна садівнича школа (Staatliche gartenbauschule).

Післявоєнний розвиток сільськогосподарського технікуму був зумовлений практичною потребою в кваліфікованих фахівцях сільськогосподарського виробництва зруйнованого у воєнні часи та кадрово обезкровленого на фронтах. В перші післявоєнні десятиліття Заліщицький сільськогосподарський технікум пройшов період реформування і адаптації до радянської системи сільськогосподарської освіти. Зусиллями викладачів, працівників та учнів колективи очолювані в ці роки С.М.Стжельцем, І.В.Лосем, Г.Ф.Біденком, Г.Й. Желєзняком творили нове обличчя закладу.

В період 60-70-х років навчальний заклад став невід’ємною частиною народногосподарського комплексу Заліщицького району. Розвиток технікуму відбувався завдяки творчій діяльності колективів під керівництвом директорів К.О.Березюка, В.П.Нагорного, Г.А.Кривуци, В.О. Смеречанського. Згідно з розпорядженням Ради Міністрів України від 11 березня 1975 р. №142 на базі Заліщицького сільськогосподарського технікуму та частини земель колгоспу ім. Шевченка Заліщицького району утворений Заліщицький радгосп-технікум.

Логічним завершенням формування навчального закладу нового типу стало ініційоване директором радгоспу-технікуму Г.А.Кривуцою будівництво і відкриття у 1988 році нового навчального комплексу на 1000 студентів. Наказом Держагропрому України від 11 липня 1988 року №189 до Заліщицького радгоспу-технікуму приєднано Копичинецький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку. Директором призначено М.І. Олійника.

Після проголошення незалежності України радгосп-технікум трансформувався в коледж - сучасний вищий навчальний заклад з розвинутою традицією дослідницької роботи, де ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „Молодший спеціаліст”, освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр" та „Бакалавр” (Міжкафедральна лабораторія). Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року №526 “Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів” Заліщицький радгосп-технікум переведено до сфери управління Національного аграрного університету із збереженням юридичної особи.

Постановою Кабінету Міністрів №387 від 22 лютого 2000 року технікуму присвоєно ім’я Є. В. Храпливого. Статус коледжу навчальний заклад отримав 2 березня 2001 року (наказ №80 від 2.03.2001 р. Наказом ректора НАУ №391 від 19.06. 2006 року на базі Заліщицького державного аграрного коледжу ім. Є. Храпливого НАУ створено відокремлений структурний підрозділ Національного аграрного університету „Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”. В наступні роки завдання створення закладу нового типу колектив вирішував завдяки вмілому керівництву В. С. Глови.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 року № 945 „Питання Національного аграрного університету” про перейменування Національного аграрного університету в Національний університет біоресурсів і природокористування України та наказу ректора НАУ „Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 року № 945 коледж став Відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України і має назву ВП НУБіП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого".

В даний час заклад освіти має назву ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України.

 


Основні віхи сторічної історії


 • 15 лютого 1898 р. – Рішення крайового сейму про відкриття школи садівників у Заліщиках.
 • 15 червня 1901 р. – Відкриття нового корпусу школи.
 • 1939 – 1941 рр. – Організовано роботу сільськогосподарського технікуму.
 • 1942 – 1943 рр. – Працює городнича школа.
 • 11 серпня 1944 р. – Наказ № 946 по Народному комісаріату земельних справ УРСР, згідно з яким Заліщицький сільськогосподарський технікум відновив свою роботу.
 • 21 березня 1975 р. – Наказ Міністерства сільського господарства УРСР «Про організацію Заліщицького радгоспу-технікуму»
 • 11 липня 1988 р. – Наказ Державного агропромислового комітету УРСР № 189 «Про об’єднання Копичинського с.-г., технікуму із Заліщицьким радгоспом-технікумом»
 • 29 травня 1997 р. Постанова Кабінету Міністрів України № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних закладів освіти» - на базі Заліщицького радгоспу-технікуму створено Заліщицький технікум Національного аграрного університету.
 • 17 червня 1997 р. – Наказ міністерства сільського господарства і продовольства України «Про вдосконалення мережі вищих аграрних навчальних закладів» - технікум передано до сфери управління НАУ.
 • 22 лютого 2000 р. – Постанова Кабінету Міністрів України № 387 «Про присвоєння Заліщицькому технікуму Національного аграрного університету імені професора Євгена Храпливого».
 • 2 березня 2001 р. – Наказ № 80 «Про зміну назви і статусу Заліщицького технікуму НАУ», назва закладу – Заліщицький державний аграрний коледж ім. Є.Храпливого Національного аграрного університету.
 • 19 червня 2006 р. – Наказ ректора НАУ № 391 від 19.06. 2006 року «Про створення відокремленого структурного підрозділу Національного аграрного університету «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого»».
 • 15 грудня 2008 р. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 року № 945 «Питання Національного аграрного університету» коледж став відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого».
 • 2 квітня 2019 р. згідно наказу МОН України №227-Л коледж має назву ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України.

 


Пам’ятні дати


 • 29 травня 2022 року – 25 років з часу входження Заліщицького технікуму в структуру університету згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року.
 • 15 лютого 2023 року – 125 років з дня прийняття 15 лютого 1898 року рішення Галицького крайового сейму про створення городничої школи в Заліщиках.
 • 30 вересня 2023 року – 125 років з дня створення 30 вересня 1898 року сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту, від якого започатковано історію НУБіП України.

Керівники навчального закладу


1898 рік - 1916 рр.

Перший директор Казімєж Бжезінський

1920-ті рр.

Владислав Кучера

1926 – 1928 рр.

Д. Кубік.

1931 – 1936 рр.

Інженер Мар'ян Літинський

1936 – 1939 рр.

Станіслав Стрелєц

1939 – 1941 рр.

Кирило Бісюк

1942 – 1944 рр.

Олександр Гудзяк

1944 – 1945 рр.

І.В. Лось

1945 – 1952 рр.

Г.Ф. Біденко

1952 – 1959 рр.

Г.Й. Желєзняк

1959 – 1971 рр.

К.О. Березюк

1971 – 1974 рр.

В.П. Нагорний

1974 – 1978 рр.

Г.А. Кривуца

1978 - 1983 рр.

В.О. Смеречанський

1983 -1988 рр.

Г.А. Кривуца

1988 – 2005 рр.

М.І. Олійник

2005-2021 рр.

В.С. Глова

З 1 липня 2021 р.

Б.С. Павлюк

 

: