Search

Обрати мовуПро актуальне: моніторинг якості навчання, інноваційну діяльність та плани роботи

Засідання педагогічної ради

Про актуальне: моніторинг якості навчання, інноваційну діяльність та плани роботи

В онлайн-режимі проведено чергове засідання педагогічної ради коледжу з наступним порядком денним:

 1. Про результати моніторингу якості навчання студентів денної форми навчання за підсумками І семестру 2020-2021 н.р.;
 2. Про завдання колективу ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого» НУБіП України щодо організації роботи в 2021 році за результатами співбесіди членів дирекції з ректором НУБіП України;
 3. Про організацію інноваційної діяльності в освітньому процесі викладачів циклової комісії обліково-фінансових дисциплін;
 4. Затвердження «Плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого» НУБіП України на 2021 р.;
 5. Затвердження Плану виховної роботи на ІІ семестр 2020-2021 н.р.;
 6. Затвердження проєкту сторінок інформаційного щорічника за 2021 рік.

М.В.Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, інформуючи учасників засідання педради, детально проаналізував показники якості навчання студентів. Він відзначив, що дане питання вивчалось, як членами наглядової комісії, створеної в ході організації дистанційного навчання, так і членами адміністрації. У виступі Михайла Васильовича було зроблено ґрунтовний аналіз стану показників успішності по кожній спеціальності. Відзначено добрі показники в 14, 25, 35 групах. Непогані показники демонструють студенти 31-К, 11-КЕ , 12, 42 груп. Проте мають місце і деякі проблеми. Зокрема це стосується росту числа студентів із середніми показниками успішності, є випадки загалом успішних студентів, проте в яких серед показників «трійки» з окремих дисциплін. М.В.Сопилюк відзначив, що там, де більш якісно організована робота викладачів, там і більш вагомі якісні показники навчання студентів. Основними шляхами удосконалення даної роботи він відзначив урізноманітнення форм роботи із студентами та удосконалення індивідуального підходу.

Завідувачі технологічного та економічного відділень Р. В.Андрусик та Л.В.Стрільчук доповнили виступ заступника директора, конкретизувавши показники успішності по академічних групах. В.С.Глова, директор коледжу, наголосив на необхідності активної роботи методичних рад відділень та циклових комісій з питань удосконалення якості навчальної роботи та підвищення персональної відповідальності викладачів за якість освітньої діяльності в умовах дистанційного навчання. В обговоренні питання взяли участь також О.М.Завінська, С.Б.Осадчук, Л.Й.Сопівник.

З другого питання порядку денного директор коледжу В.С.Глова інформував учасників засідання про завдання колективу в 2021 році за результатами співбесіди членів дирекції з ректором НУБіП України С.М.Ніколаєнком та членами ректорату університету. Зокрема, він акцентував увагу на необхідності вирішення таких завдань:

 • Ефективна та результативна робота по збільшенню кількості абітурієнтів нашого навчального закладу;
 • Підготовка ліцензійної справи по спеціальності «Туризм»;
 • Оновлення кадрового складу викладачів;
 • Розробка та реалізація програми «Мальовнича Заліщанщина»;
 • Постійне оновлення комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення для кабінетів та лабораторій;
 • Розширення взаємовигідної співпраці з науковими, виробничими підприємствами з метою створення робочих місць для випускників коледжу, підвищення професійного рівня викладачів, конкретизація діяльності роботи кабінетів і лабораторій;
 • Успішне виконання виробничої програми навчально-виробничим підрозділом;
 • Забезпечення умов життєдіяльності коледжу за рахунок жорсткої економії та ефективного використання коштів спеціального та загального фондів.

М.В. Сопилюк в ході обговорення цього питання закликав посилити зусилля викладачів в удосконаленні навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, спрямувавши їх на удосконалення матеріалів для дистанційного навчання.

М.Д. Папушко, голова циклової комісіїх обліково-фінансових дисциплін інформувала учасників засідання про організацію інноваційної діяльності в освітньому процесі викладачів комісії. Вона відзначила приклади успішної освітньої діяльності таких викладачів як Н.В.Леоненко, Р.С.Жлуховська, О.Ю.Киверига, О.М.Яремчук. Зупинилась також на деяких проблемах, які є в організації навчання, особливо в дистанційному режимі. Суттєво доповнила інформацію викладач Н.В.Леоненко. Вона поділилась досвідом інноваційної діяльності при організації занять при викладанні дисципліни «Інформаційні системи і технології». Відзначила позитивний досвід співпраці зі Спілкою автоматизації бізнесу, анонсувавши заплановану конференцію в лютому 2021 року. В.С.Глова закликав до інтенсивнішого використання можливостей кабінету організації та планування, нещодавно оснащеного комплектом комп'ютерів .

В ході засідання педагогічної ради були затверджені «План підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу в 2021 році» (проінформувала О.П.Слободян, методист коледжу), та «План виховної роботи на ІІ семестр 2020-2021 н.р. (проінформував І.Я.Книш, заступник директора з виховної роботи).

Узгоджено було також проєкт сторінок інформаційного щорічника 2021 року.

По обговорюваних питаннях були прийняті відповідні рішення.

Юрій Війтик

 

: