Search

Обрати мовуГотуємось до атестації викладачів

Засідання методичної ради

Готуємось до атестації викладачів

В онлайн-режимі відбулось чергове засідання методичної ради коледжу з наступним порядком денним:

1.Аналіз стану якості матеріалів для чергової атестації педагогічних працівників;

2. Результати моніторингу щодо організації контролю якості навчальної роботи викладачів та дотримання вимог ведення журналів навчальних занять.

О.П.Слободян, методист коледжу, проінформувала учасників засідання про обласне засідання методистів навчальних закладів, на якому обговорювались питання проведення атестації педагогічних працівників. Зокрема наголошувалось на неухильному дотриманні «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників». У виступі по першому питанню порядку денного відзначалося, що слід завершити роботу по підготовці необхідних матеріалів та комплектуванню матеріалів до атестації. Вона зупинилась на конкретизації вимог до викладачів, які атестуються на підтвердження педагогічного звання «викладач-методист», закликала активізувати здачу необхідних матеріалів, звернувши увагу на деякі проблеми, які при цьому виникають.

Ю.Л.Гірчак, завідувач практичним навчанням, інформував учасників засідання про стан підготовки до атестації майстрів виробничого навчання.

М.В.Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, інформуючи учасників засідання по другому питанню порядку денного, ознайомив їх з оновленим «Положенням про організацію контролю за освітньо-виховним процесом», звернувши увагу на його основні пункти. Він наголосив на веденні індивідуальних «Карток контролю роботи викладача» з метою моніторингу навчальної діяльності, а також ознайомив зі схемами аналізу занять.

Аналізуючи результати моніторингу щодо організації контролю якості навчальної роботи викладачів та дотримання вимог ведення журналів навчальних занять, було звернуто увагу на завершення оновлення електронних комплексів для проведення занять в дистанційному режимі. Рекомендовано також активніше використовувати в роботі ресурси порталу навчальних матеріалів ДУ НМЦ «Агроосвіта» (з переліком необхідних програм, підручників та їх електронних варіантів різних дисциплін).

Було також запропоновано ввести систематичний щотижневий аналіз якості проведених занять та участі студентів в дистанційному навчанні.

З усіх обговорених питань прийнято узгоджені рішення.

Юрій Війтик

: