Search

Обрати мовуПро інновації та видавничу діяльність

Засідання методичної ради

Про інновації та видавничу діяльність

В онлайн-режимі відбулось чергове засідання методичної ради коледжу, на якому були розглянуті наступні питання порядку денного:

  1. Результати моніторингу інноваційної освітньої діяльності викладачів коледжу;
  2. Про підготовку і видання навчально-методичної літератури у 2020-2021 н.р.

О.П.Слободян, методист коледжу, висвітлюючи перше питання порядку денного, відзначила що обговорювані теми пов'язані між собою. Працюючи над основною проблемою «Технологізація освітнього процесу – шлях до якісної фахової підготовки», педагогічний колектив має багато напрацювань з питання інноваційної діяльності. Умови проведення цьогорічного освітнього процесу стимулювали його технологізацію. Викладачі, залучаючись до освітніх інноваційних програм, опановують діджиталізацію та інформатизацію освітнього процесу. Відзначивши активну участь викладачів у проведених курсах підвищення кваліфікації, Ольга Петрівна підкреслила важливість використання набутих теоретичних знань у спілкуванні зі студентами таким чином, щоб це сприяло до підвищення якісних показників освітнього процесу. Вона також внесла пропозицію провести обмін досвідом з впровадження інноваційних технологій в освітній процес, зокрема провести науково-практичну конференцію «Якість фахової підготовки в контексті технологізації освітнього процесу».

М.В.Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, взявши участь в обговоренні цього питання, відзначив його актуальність. Він глибоко проаналізував положення Закону України «Про фахову передвищу освіту», які стосуються інноваційної діяльності педагогів. Михайло Васильович акцентував на новому підході до надання освітніх послуг та адаптації до вимог ринку, підкресливши, що навчати потрібно по конкурентоздатній технології. Викладач повинен бути не просто транслятором, а дослідником в тій галузі, в якій навчає студентів. Він підкреслив, що дистанційні форми роботи відкривають великі можливості для впровадження інноваційного підходу до освітнього процесу і закликав до більшого використання віртуальних лабораторій та відеотрансляцій.

Ю.Л.Гірчак зупинився на питанні застосування технічних засобів навчання, їх ролі для інновацій, а також на необхідності співпраці з виробництвом, яка дає можливість покращити інноваційну діяльність. Юрій Леонідович познайомив з прикладом організації електромонтажної лабораторії.

М.В.Сопилюк та завідувачі відділень Р.В.Андрусик і Л.В.Стрільчук відзначили успішну роботу окремих викладачів та освоєння ними інноваційних технологій проведення занять в онлайн-режимі.

З другого питання порядку денного О.П.Слободян інформувала учасників засідання методичної ради про підготовку і видання навчально-методичної літератури у 2020-2021 н.р. Вона проаналізувала кількісні показники підготовлених видань та їх розподіл по номінаціях. Відзначила, що вимогою часу є розробка електронних посібників. Було повідомлено про необхідність підготовки матеріалів для участі в конкурсі «Педагогічний Оскар-2022».

М.В.Сопилюк в ході обговорення цього питання запропонував скласти проект-план розподілу навчально-методичних матеріалів по номінаціях. Він також підкреслив важливість попереднього обговорення якості підготовки цих матеріалів на засіданнях циклових комісій.

В обговоренні цього питання взяли участь М.Д.Папушко, Л.Й.Сопівник та Ю.Л.Гірчак.

З обговорюваних питань були прийняті відповідні рішення, одностайно підтримані учасниками засідання методичної ради.

Юрій Війтик

: