Search

Обрати мовуНезалежний замір знань майбутніх агрономів

Незалежний замір знань майбутніх агрономів

З метою здійснення постійного контролю за якістю освітнього процесу у ВСП«Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» та об'єктивності оцінки результатів навчальної діяльності студентів розпочалося он-лайн тестування, що проводиться Центром дистанційного тестування та освіти ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» за різними спеціальностями.

Незалежний замір знань студентів проводиться за двома блоками: професійним і загальним (універсальним) для здобувачів ОКР «молодший спеціаліст». Професійний блок – встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника мінімально необхідному професійному рівню. Загальний (універсальний) – виявлення сформованості загальнолюдських цінностей, яких особистість досягає в результаті навчання і участі в громадській роботі.

7 квітня 2021 р. такий незалежний замір знань в Центрі дистанційного тестування та освіти ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» пройшли студенти 42 та 43 груп спеціальності 201 «Агрономія». В перелік тестових завдань, які виконували студенти, увійшли матеріали з 9 спеціальних дисциплін: «Плодівництво», «Овочівництво», «Технологія виробництва продукції рослинництва», «Агрохімія», «Землеробство», «Грунтознавство», «Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва», «Насінництво і селекція», «Технологія зберігання сільськогосподарської продукції».

Цей захід проводиться як складова виконання вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту» щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти, однієї з складових системи контролю якості шляхом щорічного оцінювання знань здобувачів освіти.

Тож наші студенти під керівництвом своїх викладачів ретельно готувалися до проходження цього важливого етапу свої фахової підготовки. Завдяки пройденому тестуванню вони отримали можливість оцінити не лише рівень своєї підготовки, а й виявити вузькі місця в роботі над вивченням дисциплін та краще підготуватися до завершального етапу навчання – державної атестації випускників. Сподіваємось на добрі результати і успішне завершення навчання випускниками 2021 року.

Р.В. Андрусик, завідувач

технологічним відділенням коледжу

: