Search

Обрати мовуАтестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників

 

19 – 20 березня 2021 року у ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України відбулось засідання атестаційної комісії І рівня, де були успішно атестовані 24 педагогічні працівники на відповідність займаній посаді: Атаманчук Л.А., Башта І.С., Війтик Ю.П., Гагалюк В.В., Галайдіда О.В., Глова В.С., Гойман В.І., Киверига О.Ю., Козак В.В., Конько В.А., Лилик П.М., Мартинчук О.М., Міщук Т.В., Осадчук С.Б., Перит В.В., Попіль О.М., Романович Я.В., Ситник Г.М., Сопилюк М.В., Сопівник Л.Й.,Червоногріцька О.А., Юрійчук О.В., Яремчук О.М..

Передувала атестації копітка робота викладачів коледжу протягом п'яти років: постійне підвищення кваліфікації, впровадження інноваційних педагогічних технологій, дистанційних форм навчання, участь у науково-дослідній роботі, оновлення навчально-методичних комплексів з предметів, проведення відкритих занять, творчі звіти.

Атестаційна комісія ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України аналізувала результативність роботи педагогічних працівників в період між атестаціями та своїм рішенням атестувала на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, тарифним розрядам педагогічних працівників Романовича Я.В.,Козака В.В., Лилика П.М., Мартинчука О.М.; присвоїла кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» викладачам Міщук Т.В., Попіль О.М..; порушила клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня у департаменті освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації про атестацію на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» педагогічних працівників Атаманчук Л.А., Башти І.С., Війтика Ю.П., Гагалюка В.В., Галайдіди О.В., Глови В.С., Гойман В.І., Кивериги О.Ю., Книша І.Я., Конька В.А., Осадчук С.Б., Перит В.В., Ситник Г.М., Сопилюка М.В., Сопівник Л.Й., Чеорвоногріцької О.А. та про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» Юрійчук О.В. і Яремчук О.М.; про атестацію на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням: «старший викладач» - Війтика Ю.П., Конька В.А., «майстер виробничого навчання І категорії» - Козака В.В., Лилика П.М., «викладач-методист» -Гагалюка В.В., Глови В.С., Гойман В.І., Перит В.В., Ситник Г.М., Сопилюка М.В., Сопівник Л.Й. та про присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» викладачам Галайдіді О.В., Киверизі О.Ю., Книшу І.Я..

9 квітня 2021 року відбулось засідання атестаційної комісії ІІІ рівня у департаменті освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, яка своїм рішенням задовольнила клопотання атестаційної комісії ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України, а також атестувала на відповідність займаній посаді керівні кадри коледжу: Глову В.С.- директора, Сопилюка М.В. – заступника директора з навчальної роботи, Книша І.Я. – заступника директора з виховної роботи.

Вітаємо всіх педагогічних працівників ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України з успішною атестацією!

Ольга Слободян, методист коледжу

: