Search

Обрати мовуУчасть у Всеукраїнській науково-практичнійконференції

Участь у Всеукраїнській науково-практичнійконференції

Студентські наукові конференції є невід'ємною формою висвітлення результатів наукової роботи і водночас –ефективним засобом об'єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації набутих ними здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності. Під час виступів з доповідями на конференціях студенти вдосконалюють уміння висловлювати думки, ставити запитання доповідачам і давати аргументовані відповіді, вести дискусії з проблемних науково-практичних питань. Саме під час наукових дискусій виробляється самостійність, оригінальність висловлювання, вміння обґрунтовувати, спростовувати хибні думки, відбувається опанування мистецтва аргументованої полеміки.

 

На базі Національного університету біоресурсів і природокористування України відбулася Всеукраїнська студентсько-учнівська науково-практична онлайн-конференція «Сучасна гуманітарна наука в інтерпретації молодих дослідників»,учасниками якої стали більше 130 здобувачів освіти не тільки Національного університету біоресурсів та природокористування, але і 30 закладів освіти загальної середньої та фахової передвищої освіти України – коледжів, ліцеїв, колегіумів, шкіл. Нашому навчальному закладу випала честь бути співораганізотором даного наукового заходу.

Розпочалася науково-практична конференція теплою зустріччю університетських науковців із юними дослідниками. Учасників конференції привітали голова та члени організаційного комітету – ректор університету, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор С. Ніколаєнко, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор філологічних наук, професор В. Шинкарук,

в.о. декана гуманітарно-педагогічного факультету, кандидат філософських наук, доцент І. Савицька,

завідувач кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, доцент Р. Сопівник.

Наукова конференція працювала за двома тематичними напрямками: «Актуальні проблеми теорії і методики організації освітнього процесу: виклики в умовах пандемії», «Реконструкція минулої реальності та погляд на сьогодення у світлі державотворчих процесів, духовної безпеки українського суспільства, політологічного та лідерологічного аналізу». https://nubip.edu.ua/node/90180

Студенти нашого коледжу разом із науковими керівниками активно долучилося до участі в он-лайн конференції. На пленарному засіданні результати своєї наукової роботи презентував Льорчак Анатолій, спеціальність «Комп'ютерна інженерія», тема «Національне піднесення у Заліщиках у 1918-1919 роках», науковий керівник- Петрів Г.В., к. пед. н., викладач суспільних дисциплін.

На секційному засіданні представляли свої наукові роботи: Юрійчук Микола, спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», тема «Євген Храпливий – педагог-організатор сільськогосподарської освіти в західній Україні та значення його праць для сучасної молоді», науковий керівник -Юрійчук О.В., викладачка філологічних дисциплін;

Тракало Анастасія, спеціальність «Облік і оподаткування», тема «Видатні постаті в Заліщицькому краю», науковий керівник -Тракало О.Л., викладач суспільних дисциплін;

Приведа Василь, спеціальність«Комп'ютерна інженерія», тема «Духовні цінності як основа безпеки українського суспільства», науковий керівник – Атаманчук Л.А., викладач філологічних дисциплін.

Конференція проходила у дружній, невимушеній атмосфері, усі доповіді супроводжувались яскравими мультимедійними презентаціями. Студенти обґрунтовано давали відповіді на поставлені запитання, вели дискусію, відстоювали власні погляди.

Усі учасники наукового зібрання отримали сертифікати про участь у заході, а спіробітники кафедри педагогіки – організатори та модератори дійства побажали їм успішно продовжувати науковий пошук та висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Петрів Г. В., викладач суспільних дисциплін

 

 

: