Search

Обрати мовуЛаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

Додаткові робітничі професії в коледжі

 

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – фахівець, який проводить лабораторні дослідження різноманітних зразків сировини для визначення їх якісного рівня, визначення хіміко-бактеріологічного аналізу води, харчових продуктів, сировини, напівфабрикатів та іншої продукції, що виробляється в галузях сільського господарства та промисловості.

На виробництві саме лаборанти роблять якісні аналізи природної та стічної води, кормів, харчових продуктів, а також ґрунту, добрив, атмосферного та повітря приміщень, тобто забезпечують їх контроль з метою недопущення відхилень від загальноприйнятих норм, що може зашкодити здоров'ю людини, порушити екологічну рівновагу в довкіллі.

В першій половині квітня студенти випускної 43-Е групи за спеціальністю 101 «Екологія» проходили навчальну практику з робітничої професії «Лаборант хіміко- бактеріологічного аналізу».

Під час проходження практики студенти набувають фахових знань, умінь і навичок, готуються застосовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності.

Після закінчення навчання студенти мають можливість працевлаштовуватись на підприємствах харчової галузі, сільського господарства, промисловості, в лабораторіях по контролю за об'єктами навколишнього середовища.


Перспективи професії лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу:
§ Керівники харчових підприємств;
§ Головні технологи, технологи змін і цехів;
§ Завідуючі лабораторією;
§ Робітники дослідницьких і наукових лабораторій;
§ Експерти з якості харчових продуктів.

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу - це професія майбутнього, адже від якості продукції, питної води, їжі яку ми вживаємо, залежить життя всього людства, всієї Землі.

Перит В.В.,

керівник практики

: