Search

Обрати мовуУспішний старт фінішу

Успішний старт фінішу

Наближається до завершення 2020-2021 навчальний рік. Цей рік був складним для освітян, студентів, учнів . Адже «корективи», внесені Covid-19 у звичне, розмірене життя, змінили весь навчально-виховний процес у коледжі.

Дистанційне навчання в режимі онлайн було особливим як для студентів , так і викладачів. Тому на проведених заняттях у звичному режимі , яких було звісно не так багато, викладачі коледжу використовували найрізноманітніші методи та прийоми, щоб студенти могли засвоїти необхідний їм багаж знань.

Першою сходинкою виявлення опанованого рівня знань для студентів – випускників є зовнішнє дистанційне оцінювання з дисциплін професійного спрямування , яке проводить Навчально-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти.

Студенти 35-П групи, які навчаються в коледжі за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», успішно здолали це нелегке випробування. У комплекс тестових завдань входили питання з дисциплін «Комерційна діяльність», «Комерційне товарознавство» , «Ринкові дослідження», «Ціноутворення» та «Фінансовий облік» . Щоб обрати правильну відповідь, студентам потрібно володіти певним обсягом теоретичного матеріалу, розуміти і знати процеси, які по'вязані з організацією торгівельної, біржової та підприємницької діяльності, знати методику визначення показників, що характеризують ефективність комерційної діяльності, вирішувати проблемні ситуації. Про результативність спільної клопіткої праці викладачів та студентів свідчать результати тестування, а саме: середній бал по групі склав 4,00 або 81,83 ( відповідно по п'ятибальній та стобальній системі оцінювання).

Наступними етапами завершення навчання в коледжі студентами 35-П групи стануть складання останньої екзаменаційної сесії , захист курсової роботи, проходження і захист виробничої переддипломної практики та комплексний кваліфікаційний іспит. Попереду - нелегка праця, яка потребує великої волі та наполегливості в досягненні мети.

Галина Ситник, викладач комерційних дисциплін

: