Search

Обрати мовуНезалежний замір знань студентів- майбутніх бухгалтерів

Незалежний замір знань студентів- майбутніх бухгалтерів

Для оцінки якості підготовки фахівців із спеціальності 071 «Облік і оподаткування» щорічно Центром дистанційного тестування та освіти ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» проводиться незалежний замір знань у майбутніх випускників.

22 квітня студенти 34 групи проходили дане тестування, що включає професійний і універсальний блок. У професійний блок включені тести із спеціальних дисциплін, а саме: «Фінансовий облік», «Контроль і ревізія», «Облік і звітність у бюджетних установах», «Економічний аналіз» та «Податкова система». Універсальний блок має на меті оцінити загальний інтелектуальний рівень майбутніх фахівців.

У процесі підготовки до незалежного заміру знань студенти проходили пробне тестування, актуалізували з викладачами вивчений раніше матеріал із професійного блоку. Як результат, під час основної сесії тестування студенти 34 групи показали досить високий рівень знань і вмінь.

Такий контроль знань дає змогу не лише об'єктивно оцінити якість підготовки фахівців, але і виявити прогалини в знаннях студентів, стимулювати їх до повторення і закріплення вивченого матеріалу та належної підготовки до здачі кваліфікаційних іспитів.

Л.В.Стрільчук, завідувачка

економічним відділенням,

О.М.Яремчук,

викладач облікових дисциплін

: