Search

Обрати мовуПро ЗНО, атестаційні комплексні іспити та 123-у річницю…

Засідання педагогічної ради

Про ЗНО, атестаційні комплексні іспити та 123-у річницю…

Проведено чергове засідання педагогічної ради коледжу, в ході якого були обговорені наступні питання порядку денного:

  1. Про відзначення 123-ї річниці Національного університету біоресурсів і природокористування України та Дня університету;
  2. Про стан викладання дисциплін, які виносяться на ЗНО;
  3. Стан успішності студентів випускних груп з професійних дисциплін та підготовка навчально-методичної документації для проведення атестаційних комплексних іспитів студентів випускних груп;
  4. Інформації та оголошення.

М.В.Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи ознайомив учасників засідання з основними заходами, які вже проведені і проводяться по відзначенню 123-ї річниці НУБіП України. Він поінформував про участь в нараді, проведеній ректором університету, який наголошував на важливості пропаганди університету та навчання в ньому. Відбулось урочисте засідання Х фестивалю студентської науки, в якому взяв участь викладач коледжу А.М.Червоняк та студент 41 групи Дмитро Сердюк, які представили роботу гуртка веб-дизайну, адже саме його обрано як переможця І етапу фестивалю, який проведений в коледжі. Михайло Васильович подякував за участь у цьому етапі викладачам та студентам. Йшла мова про виконані заходи програми відзначення 123-річчя, яка охоплює понад 20 різноманітних заходів, перелік яких опубліковано на сайті університету. В коледжі проведено День української вишиванки, флешмоб з вітанням колективу університету. Проводиться вікторина серед знавців історії коледжу та університету, заплановано проведення конференції, присвяченої Євгену Храпливому. Михайло Васильович запросив всіх долучитися до заходів, які проводяться до 123-річчя університету, коледжу та дня народження Є.Храпливого.

При обговоренні другого питання порядку денного Р.В.Андрусик, завідувач технологічним відділенням проаналізував хід проведення контрольних робіт з дисциплін, які виносяться на ЗНО, кількісні і якісні результати цих робіт. Було запропоновано детальніше обговорити цю тему на засіданнях циклових комісій.

Л.В.Стрільчук, завідувачка економічним відділенням відзначила добросовісні підготовку та виконання контрольних робіт викладачів та студентів. Вона зауважила те, що всі показники успішності відповідають нормативам.

М.В.Сопилюк наголосив на деяких результатах навчальної діяльності студентів. Він висловив побажання, щоб позитивні результати були підтверджені при складанні ЗНО, проаналізував склад студентів в розрізі обраних предметів для складання ЗНО, закликав покращити організаційну роботу і настроєність студентів для участі в ЗНО. Аналізуючи освітню діяльність викладачів, він відзначив дотримання ними всіх необхідних методичних вимог: проведення атестацій, тематичних атестацій, проведення контрольних робіт, консультацій. Він також закликав до використання складання ЗНО для стимулювання підвищення якості навчання студентів.

З третього питання порядку денного присутніх проінформували завідувачі відділень Р.В.Андрусик та Л.В.Стрільчук. Вони проаналізували показники складання екзаменаційної сесії студентами випускних груп та повідомили прізвища студентів, які є претендентами на дипломи з відзнакою.

М.В.Сопилюк, який взяв участь в обговоренні цього питання підкреслив вимогу ректора НУБіП України С.М.Ніколаєнка і першого проректора В.Д.Шинкарука стосовно забезпечення високої якості підготовки фахівців. Михайло Васильович подякував викладачам за налагодження роботи зі студентами після дистанційного навчання. Актуальним залишається питання збереження контингенту студентів. Особливо гостро воно постало в зв'язку з проведенням дистанційного навчання та утворенням заборгованості по предметах деяких студентів. Тому Михайло Васильович акцентував увагу на тому, щоб дати можливість таким студентам ліквідувати ці прогалини в навчанні через створення умов для перездачі.

В обговоренні цього питання свої міркування висловили Г.М. Ситник та Ю.Л.Гірчак.

З обговорюваних питань порядку денного педради були прийняті відповідні рішення.

Юрій Війтик

 

 

: