Search

Сторінками навчально-методичного журналу "Фахова передвища освіта"

Сторінками навчально-методичного журналу

"Фахова передвища освіта"


 

Інформаційно-комунікаційні технології займають одне з ключових місць в управлінні освітніми процесами. За останній рік інформатизація навчального процесу стала невід`ємною ланкою освіти, на вирішення котрої спрямовано досить багато зусиль і ресурсів. Основною метою залишається розробка нових освітніх технологій, здатних модифікувати традиційні форми представлення інформації для підвищення якості навчання.

Інформатизація освіти передбачає впровадження у вищу освіту нових засобів, методів та форм професійної підготовки майбутніх фахівців, створення та використання потужних, простих у роботі інтернет-технологій і засобів електронного навчання.

Для забезпечення дистанційної форми навчання студентів в умовах пандемії і створення єдиного інформаційного середовища навчального закладу, педагогічні працівники та адміністрація ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» перейшли на використання корпоративного пакету хмарних сервісів GoogleG Suite for Education.

Розгортання системи G Suite for Education в нашому навчальному закладі розпочато ще в березні 2020 року, а вже у вересні було прийнято рішення дирекції коледжу щодо впровадження як єдиної платформи для навчання, і на сьогодні це потужне хмарне середовище з безліччю класів, груп, організаційних підрозділів та інструментів для дистанційної роботи і навчання ефективно використовується нашими студентами й викладачами.

Як у всіх хмарних середовищах, збереження даних користувача відбувається в Інтернеті з можливістю одержувати доступ до них у будь-який час і з будь-якого пристрою, з подальшим збереженням на жорсткий диск або роботою з даними у «хмарі».

G Suite for Education – це набір додатків, які надаються компанією Google безкоштовно для освітніх установ в рамках обраного освітнім закладом домену. До пакету входять 14 основних сервіси Google Workspace, серед яких навчальна платформа Google Клас, та 53 додаткових сервіси Google, а також система управління доменом Google Workspace – Консоль адміністратора

Як отримати G Suite for Education для мого навчального закладу? Процес складається з чотирьох етапів:

Процес впровадження G Suite for Education складається з ряду певних заходів неведених у таблиці.

Заходи щодо впровадження G Suite for Education в навчальному закладі.

Назва заходу 

Терміни виконання

Відповідальні

1

Отримання домену для закладу освіти

Створено субдомен базового домену коледжу 16.03.2020

Керівник, адміністратор системи

2

Проходження курсів підвищення кваліфікації в даній сфері

До 31.08.2020

Керівник, адміністратор та модератори системи,

викладачі,

3.

Формування творчої групи

15.05.2020

Адміністрація коледжу

4.

Оформлення заявки та реєстрація в системі G Suite for Education

01.04 – 31.05.2020

Директор, системний адміністратор

4.1.

Підтвердження права власності на домен

01.04 – 31.05.2020

Адміністрація закладу, системний адміністратор

4.2.

Налаштування поштового сервісу

15.05.2020

Системний адміністратор

4.3.

Підтвердження статусу освітньої некомерційної установи

02.04 – 31.05.2020

Директор

5.

Розгляд питання щодо впровадження G Suite for Education на педагогічній раді коледжу 

28.08.2020

Адміністрація закладу

6.

Організація курсів навчання працівників закладу

01.09 – 30.09.2020

Заступник директора,

інженер, кер. творчої групи

7.

Планування та формування структури домену. Перші кроки.

02.09-08.09.2020

Директор, заст. директора,

інженер, кер. тв. групи

7.1.

Створення користувачів

03.09.2020

Адміністратор, модератори

7.2.

Розподіл користувачів за підрозділами

04.09.2020

Адміністратор, модератори

7.3.

Надання рівнів доступу користування службами

07.09.2020

Адміністратор, модератори

8.

Розробка плану впровадження для закладу

До 15.09.2020

Директор, заст.дир.,

творча група

9.

Публікування інформації щодо впровадження єдиної навчальної системи на діючому сайті навчального закладу

До 18.09.2020

Заступник директора,

інженер, кер. творчої групи

10.

Інформуваннябатьків, студентів щодо впровадження G Suite for Education

Протягом вересня

Класні керівники,

викладачі

11.

Створення педагогічного співтовариства  для всіх працівників закладу

09.09 – 15.09.2020

Заступник директора., викладачі

12.

Створення віртуального комітету кураторів груп

09.09 – 15.09.2020

Заст. дир., куратори груп, модератори

13.

Створення суспільних груп для студентів класу

09.09 – 15.09.2020

Заст. дир., куратори груп, модератори

14.

Створення спільнот для студентських об'єднань і груп

09.09 – 15.09.2020

Заст. дир., куратори груп, модератори

15.

Створення спільнот для студентського самоврядування

09.09 – 15.09.2020

Заст. директора, студентське самоврядування 

16.

Створення наглядової комісії

09.09 – 15.09.2020

Директор

17.

Круглий стіл щодо навчання, використання сервісів Google та впровадження G Suite fo rEducation

Раз на півроку

Творча група

17.

Використання сервісів Google в освітньому процесі

Протягом року

Педагогічні працівники

19.

Засідання керівників творчих груп

Щомісячно (Раз у квартал)

Адміністрація,

керівники творчих груп

20.

Індивідуальні консультації для керівників творчих груп

Щомісячно

Адміністрація,

керівники творчих груп

21.

Щомісячні онлайн-панелі, вебінари щодо прикладів використання та застосування нових можливостей

Щомісячно

Адміністрація, заступник директора,

керівники творчих груп

22.

Розгляд питання впровадження G Suite for Education на засіданнях методичних об'єднань

Протягом року

Керівники об'єднань

23.

Моніторинг стану впровадження

Раз на півроку

Адміністрація

Корпоративний обліковий запис надає багато переваг над звичайним персональним акаунтом Google під час використання хмарних сервісів.

Станом на грудень 2020 року налічується близько 600 активних користувачів в межах домену нашого коледжу.

Особливої уваги заслуговує сервіс, розроблений на базі Google Apps – система управління навчанням (СУН) Google Клас.Найвідомішим прикладом системи подібного призначення можна назвати Moodle, але вона для більшості користувачів досить складна і не зовсім зручна у використанні. 

Основним елементом СУН Google Клас є Групи. Функціонально Google Групи нагадують структурою форуми, оскільки вони дозволяють користувачам з легкістю відправляти повідомлення іншим користувачам, з якими вони часто спілкуються в межах цієї групи.

Сервіс "Завдання" в Google Клас забезпечує доступ до певного файлу, передбачає можливість надання доступу для одночасної роботи над одним документом кільком користувачам. Спільна робота розширює можливості навчання, студенти можуть обмінюватись ідеями і допомагати один одному. Такий підхід адаптує студентів до спільної роботи в групах.

Google Клас має багато можливостей: створення завдань, які інтегровані з Google Диском; спільна робота над завданнями, яка забезпечує двосторонній зв'язок між студентом та викладачем; спілкування в режимі реального часу; оцінювання виконаних завдань.

У Google Класі зручно працювати як викладачеві, так і студенту, оскільки служба забезпечує користувачів універсальним робочим апаратом, має зручний інтерфейс і можливості, необхідні учасникам освітнього процесу.

Сервіс дозволяє поєднувати процеси вивчення, закріплення та засвоєння навчального матеріалу, які під час традиційного навчання відокремлені один від одного.

Платформа дає можливість індивідуалізувати навчальний процес, спрощуючи роботу, разом з тим збільшуючи кількість індивідуально-групових методів і форм навчання. Також використання Google Клас сприяє підвищенню мотивації до навчання, дозволяє економити час підготовки до навчання; наочність і інтерактивність інформації при подібній організації сприяє кращому засвоєнню інформації.

На сьогодні в коледжі функціонує більше 300 курсів з усіх дисциплін.

Під час викладання дисциплін викладачі та студенти регулярно виходять на відеозв`язок, за допомогою вбудованої функції переходу з системи Google Клас до додатку Google Meet. Окрім занять викладачі активно застосовують дану платформу і для проведення нарад, семінарів, конференцій, тощо.

Наглядовою радою коледжу також проаналізовано використання студентами та викладачами мобільних ґаджетів під час організації навчального процесу у Google Клас, що ще раз підкреслює високу адаптивність системи під дисплеї мобільних пристроїв.

Використання Google Класу в управлінні освітнім процесом систематизує та виносить на більш високий рівень роботу всіх його учасників.


 Володимир Глова, директор коледжу

Артур Червоняк, викладач комп'ютерних дисциплін